Muusika kompositsiooniõpetus

Allikas: Vikiõpikud
Jump to navigation Jump to search
Täna on 19. aprill 2019

Siin toimub muusika kompositsiooniõpetuse õppekava ja õppevahendi väljatöötamine ning projektide infovahetus.


Muusika kompositsiooniõpetus gümnaasiumile on digiõppevahend, mis sisustab Gümnaasiumi riikliku õppekava lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained“, punkti 2.1.2. Muusikaõpetuse kirjeldus, punktis 2 esitatud muusika õppekava teema "omalooming".


Koostamisel õppevahendid[muuda]

Abimaterjal koostajale ja õpetajale[muuda]

Muud projektid[muuda]