Muusika kompositsiooniõpetus

Allikas: Vikiõpikud
Jump to navigation Jump to search
Täna on 14. detsember 2019

Siin toimub muusika kompositsiooniõpetuse õppekava ja õppevahendi väljatöötamine ning projektide infovahetus.


Muusika kompositsiooniõpetus gümnaasiumile on digiõppevahend, mis sisustab Gümnaasiumi riikliku õppekava lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained“, punkti 2.1.2. Muusikaõpetuse kirjeldus, punktis 2 esitatud muusika õppekava teema "omalooming".

Muusika kompositsiooniõpetus. METOODIKAKURSUS ÕPETAJATELE

Koostamisel õppevahendid[muuda]

Abimaterjal koostajale ja õpetajale[muuda]

Muud projektid[muuda]