Muusika kompositsiooniõpetus

Allikas: Vikiõpikud
Täna on 23. mai 2024

Siin toimub muusika kompositsiooniõpetuse õppekava ja õppevahendi väljatöötamine ning projektide infovahetus.


Muusika kompositsiooniõpetus gümnaasiumile on digiõppevahend, mis sisustab Gümnaasiumi riikliku õppekava lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained“, punkti 2.1.2. Muusikaõpetuse kirjeldus, punktis 2 esitatud muusika õppekava teema "omalooming".

Muusika kompositsiooniõpetus. METOODIKAKURSUS ÕPETAJATELE

Koostamisel õppevahendid[muuda]

Abimaterjal koostajale ja õpetajale[muuda]

Muud projektid[muuda]