Muusika kompositsiooniõpetus/ÕPPEVAHEND

Allikas: Vikiõpikud
Täna on 23. mai 2024

SISSEJUHATUS[muuda]

Õppevahendi ülesehitus[muuda]

Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahend on üles ehitatud teemade kaupa alfabeetiliselt. Teema on tuummõiste pluss tuummõistega seotud mõistete kimp.

Õpetuse läbiviija (iseõppija, juhendaja, õpetaja) võib ise koostada õppeprotsessis läbitavate teemade järjekorra vastavalt õpilase varasemale kogemusele ja soovidele. Teemasid võib läbida nende juurde korduvalt naastes: madalamal astmel on mõttekas teemat võib-olla ainult kergelt "nuusutada" ning kõrgematel astmetel võib süveneda järjest põhjalikumalt.

Õppevahendi teema koosneb:

A. mõiste, kompositsioonimeetodi või tööprotsessi kirjeldusest
B. kompositsioonimeetodi või tööprotsessi kirjeldusele vastavatest töölehtedest
C. muusikanäidetest
D. seotud valdkondade, mõistete ja teemade loendist
E. metoodilisest juhendist õpetajale

Õppevahendi seos Drupali platvormil asuva Digiõppevaramuga[muuda]

Drupali platvormil (http://htk.tlu.ee/oppevara) asuva digiõppevaramu sisukimbuga ühildamiseks palun tähistada õppevahendi konkreetne element tähisega, kas:

TELL (SELGITUS) sisukimbu tekstiline osa (A4), mis sisaldab näiteks põhimõistete definitsioone, nähtuste, seoste ja protsesside selgitusi üldisel tasandil
SHOW (NÄIDE) sisukimbu illustratiivne osa, mis sisaldab näiteks fotosid, videosid ja jooniseid mingi konkreetse elulise üksikjuhtumi kohta, mille abil selgitatakse näite varal TELL osas esitatud abstraktsemaid mõisteid, protseduure ja reegelid/seoseid
ASK (HARJUTUS) sisukimbu interaktiivne osa, mis sisaldab vähemalt viit kasvava raskusastmega H5P (https://h5p.org/) abil enesekontrolliks koostatud interaktiivseid harjutusi
DO (ÜLESANNE) ülesanne, mis on antud sooritamiseks väljaspool veebikeskkonda/sisukimpu (füüsilises õpikeskkonnas, kodus või õues) - sellega võib kaasneda detailsem tööjuhis, näiteks tööleht, kaart, vms.

Muusika kompositsiooniõpetuse lõimimine teiste õppeainetega[muuda]

Muusika kompositsiooniõpetus on mõeldud kasutamiseks integreerituna muusikaajaloo ning üldainete (matemaatika, füüsika, ajalugu, kirjandus jne) õppimise ja õpetamisega. Tegu on süstemaatilise, muusika mõistete keskse vaatega muusikale. Teemasid illustreerivad näited muusikaajaloost (heliteosed, muusikastiilid, heliloojate ning interpreetide elu ja tegevus). Sama teema juurde pöördutakse otsekui spiraali keerde mööda järjest sügavamal tasandil tagasi. Üldine põhimõte on, et õpilane kõigepealt komponeerib ise ja seejärel tutvub, kuidas meistrid on sarnase probleemi lahendanud. Kuna kogu materjal on ühtses andmebaasis, on õpetajal/õpilasel võimalik soovi korral valida ka ajalooline lähenemine, st vaadelda erinevaid kompositsioonilisi probleeme teatud ajaloolises kontekstis.

TEEMAD[muuda]

Akord[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Akord. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Akordi komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Aleatoorika[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Aleatoorika. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Komponeerimine aleatoorikaga


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Augmentatsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Augmentatsioon. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Augmentatsiooni komponeerimine


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Cantus firmus[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Cantus firmus. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Cantus firmuse komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Diatoonika[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Diatoonika. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Komponeerimine diatoonikas

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Diminutsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Diminutsioon. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Diminutsiooni komponeerimine


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Ellips[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Ellips (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Ellipsi komponeerimine


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Enharmonism[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Enharmonism. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Enharmonismi komponeerimine


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Faktuur[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Faktuur (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Faktuuri komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Figuratsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Figuratsioon. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Figuratsiooni komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Filmimuusika[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Filmimuusika. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Filmimuusika komponeerimine


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Fuuga[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste kirjeldus Vikipeedias w:Fuuga. Mõiste paremaks kirjeldamiseks palun teha parandusi artiklis.
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Fuuga komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Graafiline notatsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Graafiline notatsioon. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Komponeerimine graafilise notatsiooni abil

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Harmoonia[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Harmoonia (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Harmoniseerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Harmoonia värv[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: [puudub: originaalkontseptsioon]]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Sama või erinevat värvi harmoonia komponeerimine


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Heliklass[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Heliklass. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: komponeerimine heliklassidega


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Helikõrgus[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Helikõrgus. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Komponeerimine helikõrgustega

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Helirida[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Helirida. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Helirea komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Helisüntees[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Helisüntees. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Heli sünteesimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Helivältus[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Helivältus. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:HELIV%C3%84LTUS_A.pdf. [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
 1. taktimõõt 2/4, kasutatavad helivältused 1/2, 1/4, 1/8 http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:HELIV%C3%84LTUS_B001_taktimõõt_2_4,_vältused_1-2,_1_4,_1_8.pdf
 2. taktimõõt 2/4, kasutatavad helivältused 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:HELIV%C3%84LTUS_B002_taktimõõt_2_4,_vältused_1_2,_1_4,_1_8,_1_16.pdf
 3. taktimõõt 2/4, kasutatavad helivältused 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:HELIV%C3%84LTUS_B003_taktimõõt_2_4,_vältused_1_2,_1_4,_1_8,_1_16,_1_32.pdf
 4. taktimõõt 2/4, kasutatavad helivältused 1/2, 1/4, 1/8, 1/2 punktiga, 1/4 punktiga http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:HELIV%C3%84LTUS_B004_taktimõõt_2_4,_vältused_1_2,_1_4,_1_8_ja_1_2,_1_4_punktiga.pdf
 5. taktimõõt 2/4, kasutatavad helivältused 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/2 punktiga, 1/4 punktiga, 1/8 punktiga http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:HELIV%C3%84LTUS_B005_taktimõõt_2_4,_vältused_1_2,_1_4,_1_8,_1_16_ja_1_2,_1_4,_1_8_punktiga.pdf
 6. taktimõõt 2/4, kasutatavad helivältused 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/2 punktiga, 1/4 punktiga, 1/8 punktiga, 1/16 punktiga http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:HELIV%C3%84LTUS_B006_taktimõõt_2_4,_vältused_1_2,_1_4,_1_8,_1_16,_1_32_ja_1_2,_1_4,_1_8,_1_16_punktiga.pdf
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Komponeerimine helivältustega. [DO]

C. muusikanäited[muuda]

 1. Beethoven, Ludwig van. Viies sümfoonia. http://imslp.org/wiki/Symphony_No.5,_Op.67_(Beethoven,_Ludwig_van)

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale

Heterofoonia[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Heterofoonia. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Heterofoonia komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Homofoonia[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Homofoonia. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Homofoonia komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Häältejuhtimine[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Häältejuhtimine. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Häältejuhtimise komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Hüpermeloodia[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: [puudub: originaalkontseptsioon]]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf https://drive.google.com/file/d/0BzY5z6WLl9t-dWN4dm5MWEhvM1k/view?usp=sharing. Kompositsioonimeetodi paremaks kirjeldamiseks palun teha ettepanekuid arutelulehel.

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Hüpermeloodia komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Imitatsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Imitatsioon (muusika). Kompositsioonimeetodi paremaks kirjeldamiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis.
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
 1. Imitatsiooni kasutades komponeeri ranges stiilis Kyrie http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:IMITATSIOON_B001_range_stiil_Kyrie_eleison.pdf
 2. Imitatsiooni kasutades komponeeri ranges stiilis Kyrie http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:IMITATSIOON_B002_range_stiil_Kyrie_eleison.pdf
 3. Vaba imitatsiooni kasutades komponeeri ranges stiilis Kyrie http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:IMITATSIOON_B003_range_stiili_alusel_vaba_imitatsioon_Kyrie_eleison.pdf
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Imitatsiooni komponeerimine


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Interpolatsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Interpolatsiooni komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Intervall[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Intervall (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Komponeerimine intervallidega

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Inversioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Inversioon (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Inversiooni komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Juhtmotiiv[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Komponeerimine juhtmotiividega

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Kaanon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Kaanon (muusika). Kompositsioonimeetodi paremaks kirjeldamiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis.
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
 1. Kirjuta ranges stiilis kaanon, vahetaktide arv 0 http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:KAANON_B001_range_stiil_3-häälne_vahetaktide_arv_0.pdf
 2. Kirjuta ranges stiilis kaanon, vahetaktide arv 2 http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:KAANON_B002_range_stiil_3-häälne_vahetaktide_arv_2.pdf
 3. Kirjuta ranges stiilis kaanon, vahetaktide arv 4 http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:KAANON_B003_range_stiil_3-häälne_vahetaktide_arv_4.pdf
 4. Kirjuta ranges stiilis kaanon, vahetaktide arv 6 http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:KAANON_B004_range_stiil_3-häälne_vahetaktide_arv_6.pdf
 5. Kirjuta ranges stiilis kaanon, vahetaktide arv 8 http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:KAANON_B005_range_stiil_3-häälne_vahetaktide_arv_8.pdf
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Kaanoni komponeerimine


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Kaksteisthelirida[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Kakateisthelirea komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Karakter[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Karakteri komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Kontrapunkt[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Kontrapunkt. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Kontrapunkti komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Kõlavärvimeloodia[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Kõlavärvimeloodia. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Kõlavärvimeloodia komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Liitkontrapunkt[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Liitkontrapunkt. Kompositsioonimeetodi paremaks kirjeldamiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis.
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
 1. Komponeeri kahehäälne ranges stiilis liitkontrapunkt http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:LIITKONTRAPUNKT_B001_range_stiil,_kahehäälsus,_vertikaalne.pdf
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Liitkontrapunkti komponeerimine


C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Meloodia[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Meloodia. Mõiste paremaks kirjeldamiseks palun teha ettepanekuid artikli tekstis.
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Meloodia komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Mikropolüfoonia[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Mikropolüfoonia. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Mikropolüfoonia komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Mikrotonaalsus[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Mikrotonaalsus. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Komponeerimine mikrotonaalsuses

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Motiiv[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Motiiv (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Motiivi komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Multimeedium[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Multimeedium. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Multimeediumi komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Muusikaline protsess[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]
  1. joonis. MUUSIKALINE PROTSESS. JOONIS 001. Protsessid erinevates valdkondades

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Muusikalise protsessi komponeerimine

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

 1. w:Muutumine

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Muusikaline objekt[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. kompositsioonimeetodi kirjeldus http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:MUUSIKALISTE_OBJEKTIDE_LOEND_A.pdf Kompositsioonimeetodi paremaks kirjeldamiseks palun teha ettepanekuid arutelulehel.

B: töölehed[muuda]

Osa B1: teooriaülesanded [ASK]
 1. Kontrollülesanded [ASK]
 2. Valikvastustega testülesanded [ASK]:
Osa B2: praktilised ülesanded [DO]
Harjutused
 1. Koosta muusikaliste objektide loend http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:MUUSIKALISTE_OBJEKTIDE_LOEND_B001.pdf
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Komponeerimine muusikaliste objektidega

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

 1. heliobjekt

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Muusikaline parameeter[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Muusikaline parameeter. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus http://et.konsensus.wikia.com/wiki/Pilt:MUUSIKALISE_OBJEKTI_PARAMEETRILINE_ANAL%C3%9C%C3%9CS_A.pdf Kompositsioonimeetodi paremaks kirjeldamiseks palun teha ettepanekuid arutelulehel.

B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Muusikaline sündmus[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

 1. w:Muutumine

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Muusikastiil[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Muusikastiil. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Muusikažanr[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Muusikažanr. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Muusikateater[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Muusikavorm[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Muusikavorm. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Müra[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Müra. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Neumad[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Neumad. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Numbernotatsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Orkestratsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Orkestratsioon. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Ornament[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Ornament (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Ostinato[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Ostinato. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Parameetriline varieerimine[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: [puudub: originaalkontseptsioon]]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus: Parameetriline varieerimine on sama muusikaliste parameetrite hulga piires muusikaliste parameetrite väärtusi muutes olemasolevast muusikalisest objektist uue muusikalise objekti tuletamine.


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Pentatoonika[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Pentatoonika. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Piirang[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Polüfoonia[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Polüfoonia. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Rotatsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Rütm[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Rütm (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Seriaalne meetod[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Seriaalne meetod. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Talea ja color ehk isorütmika[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias:
  1. Talea puudub. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
  2. Color w:Color. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
  3. Isorütmika w:Isorütmika. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Tiiskant[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Tuumsõna[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: [puudub: originaalkontseptsioon]]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Tämber[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Tämber. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Variatsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: puudub]]. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Variatsioonivorm[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Variatsioonivorm. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Verbaalne notatsioon[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Verbaalne notatsioon. Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Visandpartituur[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste 'visand' määratlus Vikipeedias: w:Visand (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus https://drive.google.com/file/d/0BzY5z6WLl9t-XzlhY0ZfejNMT1k/view?usp=sharing Kompositsioonimeetodi paremaks kirjeldamiseks palun teha ettepanekuid arutelulehel.

B: töölehed[muuda]

 1. VISANDPARTITUUR. JOONIS 001 [DO]
Projektülesanded
 1. Projektülesanne: Visandpartituur [DO]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Vähikäik ehk retrograad[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Vähikäik (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus .pdf . [TELL + SHOW]


B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]

Väli[muuda]

A: kirjeldus[muuda]

 1. Mõiste määratlus Vikipeedias: w:Väli (muusika). Mõiste paremaks määratlemiseks palun teha parandusi Vikipeedia artiklis. [TELL + SHOW]
 2. Kompositsioonimeetodi kirjeldus w:Väli (muusika). Kompositsioonimeetodi paremaks kirjeldamiseks palun teha muudatusi Vikipeedia artiklis.

B: töölehed[muuda]

C. muusikanäited[muuda]

D. seotud valdkonnad, mõisted, teemad[muuda]

E. metoodiline juhend õpetajale[muuda]