Muusika kompositsiooniõpetus/ÕPPEVAHEND/Valikvastustega testülesanded/Helivältus

Allikas: Vikiõpikud
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Muusika kompositsiooniõpetus

Helivältus. Komponeerimine helivältustega

Valikvastustega testülesanded

ÜLESANNE NR 1
Kirjuta õige mõiste.
1) Missuguste arvude abil jaotatakse ühikvältuse jaotussuhteid ? - naturaalarvulise
2) Milline on helivältuste kvadraatne jaotus? - üks kahele
3) Milline on helivältuste mittekvadraatne jaotus? - kolmeks, viieks, seitsmeks jne
4) Kuidas saavutada helivältuse pikendamist? - punkt, pidekaar, fermaat
5) Mis asi on kordusvõte orkestripartituurides ? - noodikordus
6) Kuidas numbriliselt väljendada veerandnooti ? - 1/4
7) Kuidas nimetatakse tervenooti ladina keeles? - semibrevis.
8) Kui palju lippe on kuuekümneneljandiknoodil? - 3
ÜLESANNE NR 2
Järjesta kvadraatses jaotuses pausid peale brevis-pausist (kõige pikem – 1 jne).
1) kuueteistkümnendikpaus
2) kaheksandikpaus
3) poolpaus
4) veerandpaus
5) tervepaus
Vastus: 1. tervepaus, 2. poolpaus, 3. veerandpaus, 4. kaheksandikpaus, 5. kuueteistkümnendikpaus
ÜLESANNE NR 3
Lõpeta laused oma sõnadega (sulgudes võimalikud vastusevariandid)
1) Termin 'omalooming' tühistab noorte …… (kirjandusliku ja muusikalist (laulude loomine), ka tehnilise ala ja tantsu harrastuslikku iseseisvat ja algupärast tegevust / iseseisevat algupärast loomingut mingil harrastusalal)
2) Termini 'kompositsioon' täpsustavad ja laiendavad sünonüümsed terminid on …... ('muusikaline kompositsioon', 'helilooming')
3) Nimeta termini 'helivältus' kaht sünonüümset terminit …… ('noodivältus', 'noodi väärtus')
4) Helivältus on muusikas heli …… (relatiivne kestus)
5) Termin 'meetrum' ehk 'aktsentmeetrum' tähistavad muusikateoses …… (korrapäraste dünaamiliste rõhkude ehk aktsentide perioodilist kordumist)