Muusika kompositsiooniõpetus/ÕPPEVAHEND/Kontrollülesanded/Helivältus

Allikas: Vikiõpikud

Muusika kompositsiooniõpetus

Kontrollülesanded

Helivältus

  1. Leia helivältus. Antud on reaalse partituuri (Bach, Beethoven vms) pilt, millel on tähistatud erinevaid helivältusi. Õpilane leiab küsitud helivältusi (nii noote kui ka pause).
  2. Lisa puuduv helivältus. Antud on partituuri pilt, milles on tühjad kohad. Õigele kohale tuleb lohistada õige helivältus (noot või paus).

Ideid

  1. pööratakse tähelepanu ühele helivältusega otseselt seotud olulisele aspektile, mille läbi helilooja vahendab oma kavatsusi ja interpreedil on võimalik neid nõuetekohaselt interpreteerida: nootide paigutus peab ka visuaalselt edasi andma helivältuste omavahelisi suhteid.
  2. mälumängu vormis kinnistatakse heli- ja neile vastavate pauside vältuste sümboleid ning erinevaid noteerimise viise, mille puhul sisuline tulemus on siiski sama.
  3. õpilaselt küsitakse erinevate oluliste helivältuste sümbolite (fermaat, pidekaar, erinevad pausid, noodikorduse erikuju) toimimist orkestrimuusika partituuri (Beethoven) näitel.
  4. vokaalmuusika (Bach) näitel tutvustatakse, kuidas helivältused võivad olla sisulises seoses sõnateksti mõttega.