Muusika kompositsiooniõpetus/METOODIKAKURSUS ÕPETAJATELE

Allikas: Vikiõpikud
Jump to navigation Jump to search
Täna on 22. märts 2019


Siin lehel toimub üldhariduskoolide muusikaõpetajatele ning muusikakoolide teooriaõpetajatele suunatud muusika kompositsiooniõpetuse metoodikakursuse planeerimine.


EESMÄRK[muuda]

Kursuse eesmärk on täita Kunstiainete riikliku õppekava punkti 2.1.1: Põhikooli muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane 3) mõtleb ja tegutseb loovalt ning väljendab end loominguliselt muusikaliste tegevuste kaudu; 4) kasutab muusikalistes tegevustes omandatud muusikalise kirjaoskuse põhialuseid; (Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava” lisa 6) http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=10833

TOIMUMISE AEG[muuda]

Toimumise konkreetne aeg ja koht määratakse doodle ajaplaneerija abil.

MAHT[muuda]

Tüüpiline kursus on kahepäevane, a 8 (akadeemilist) tundi päevas, kokku 16 akadeemilist tundi. Sisaldab kohvipause ja lõunat.

Osalejate arv ca 12.

SISU[muuda]

Esimene päev:

  • erinevate notatsioonisüsteemide tutvustus
  • soololoo kirjutamine

Teine päev:

  • erinevatest kompositsioonistrateegiate ja -meetodite tutvustus
  • ühise kompositsiooni loomine


VAATA KA[muuda]

VÄLISLINGID[muuda]