Muusika kompositsiooniõpetus/METOODIKAKURSUS ÕPETAJATELE

Allikas: Vikiõpikud
Täna on 15. aprill 2024


Siin lehel toimub üldhariduskoolide muusikaõpetajatele ning muusikakoolide teooriaõpetajatele suunatud muusika kompositsiooniõpetuse metoodikakursuse planeerimine.


EESMÄRK[muuda]

Muusika kompositsiooniõpetuse eesmärk on sisustada Gümnaasiumi riikliku õppekava lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained“, punkti 2.1.2. Muusikaõpetuse kirjeldus, punktis 2 esitatud muusika õppekava teemat "omalooming".

Üldhariduskoolide muusikaõpetajatele ja muusikakoolide teooriaõpetajatele suunatud metoodikakursuse eesmärk on tutvustada nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt digiõppevahendit Muusika kompositsiooniõpetus gümnaasiumile.

TOIMUMISE AEG[muuda]

Toimumise konkreetne aeg ja koht määratakse doodle ajaplaneerija abil.

MAHT[muuda]

Tüüpiline kursus on ühepäevane, mahuga 4 (akadeemilist) tundi.

Osalejate arv on vahemikus 6 - 12.

SISU[muuda]

VÄLISLINGID[muuda]