Muusika kompositsiooniõpetus/NÄIDISKURSUS. KUTSEKESKHARIDUS

Allikas: Vikiõpikud

Muusika kompositsiooniõpetus kutsekeskharidusele

Muusika õppekava teema: Muusikaline eneseväljendus: laulmine, pillimäng, omalooming