Mine sisu juurde

Programmeerimiskeel C/Sisukord

Allikas: Vikiõpikud

C algajatele[muuda]

Sisuülevaade[muuda]

Eesmärk[muuda]

Eesmärk, vajadus, sisu

Kompileerimine[muuda]

Tähendus, selle osad ja kompileerimine kompilaatoritega: GCC, Bloodshed Dev C++, Visual C++ 2005 Express

Struktuur ja stiil[muuda]

Seletus, liigendamine, reavahed, kommentaarid, nimede valik, viited

Sisu[muuda]

Põhilised keelereeglid[muuda]

keelereeglid, koodi ülesehitus, funktsiooni ülesehitus

Muutujad, -klassifikatsioon, -mälu[muuda]

muutujad ja nende jaotus/iseloomustus

Muutujate deklareerimine[muuda]

muutujate deklareerimine, väärtustamine, nimede keelereeglid

Operaatorite tabel[muuda]

operaatorite kirjeldus ja näited risttabelis

Standartne sisend-väljund[muuda]

funktsioonid, nende kasutamise kirjeldus ja eriatribuudid

Põhilised keelestruktuurid[muuda]

tsüklid ehk silmused, voo jaotusvalik(ud), voo suunamine ja valikuline väärtustamine

Massiivid[muuda]

staatiline massiiv, deklareerimine, väärtustamine, stringid

Viidad[muuda]

Mis on, põhilised kasutusalad

Harjutused[muuda]

Sissejuhatus, muutujad

C edasijõudnule[muuda]

Algoritmid ja andmestruktuurid:[muuda]

Sortimine[muuda]

valikuga, vahelepanemisega, mulli sortimine

C Välislingid ja viited[muuda]

Tarkvara:[muuda]

[en]Bloodshed Dev-C/C++ kompilaator
[en]Visual C/C++ 2005 Express (tasuta väljalase) internetipõhine installerimine
[en]Visual C# 2005 Express (tasuta väljalase) internetipõhine installerimine
[en]Scite koodiredaktor

Käsiraamat:[muuda]

[en]GNU C käsiraamat
[en]GNU C käsiraamat ühe failina

C juhendusmaterjal:[muuda]

[en]howstuffworks tutorial
[en]cplusplus tutorial
[en]cprogramming tutorial
[en]cs.cf.ac.uk/Dave/C
[en]its.strath.ac.uk/courses/c/
[fi]teli.stadia.fi/~silander/ohjelmointi/
[fi]ohjelmointiputka.net/

C Raamatud (.pdf)[muuda]

[en]Herbert S. Wilf -"Algorithms and Complexity"

C eriteegid[muuda]

[en]url-st lugemise teek

Soovitatav kirjandus[muuda]

  1. Mark Allen Weiss “Data structures and algorithm analysis in C++”, 2006, Addison-Wesley Pub Co, ISBN 0321397339.
  2. Adam Drozdek “Data structures and algorithms in C++”, 2001, Brooks/Cole, ISBN 0534375979.
  3. Robert Sedgewick “Algorithms in C. Fundamentals, data structures sorting, searching”, 1997, Addison-Wesley Pub Co, ISBN 0201314525.
  4. Robert Sedgewick “Algorithms in C++. Fundamentals, data structures sorting, searching”, 1998, Addison-Wesley Pub Co, ISBN 0201350882.

Lisaks[muuda]

[en]Korduvad Esitatud Küsimused ja Vastused
[et]Loogika sissejuhatus