Muusikaajalugu/NÄIDISKURSUS. GÜMNAASIUM/I kursus. Uusaegse helikeele kujunemine/MÕISTED

Allikas: Vikiõpikud

Mõisted. Mõistesõnastik (Uusaegse helikeele kujunemine)


Muusika – üks kaunite kunstide liik, mille väljenduseks on helid.

Vaimulik muusika – muusika, mis on seotud religiooniga, seda esitatakse kirikus.

Ühehäälsus – ehk monofoonia. selle all mõistetakse, kas üksikut (nt püsivat või korduvat) heli või saateta meloodiat.

Meloodia – vähemalt kahe heli tavaliselt ühehäälne järgnevus.

Mitmehäälsus – jaguneb eraldi polüfooniliseks (kaks iseseisvat häält) ja homofooniliseks (meloodia + saatepillid) mitmehäälsuseks.

Ilmalik muusika – muusika, mis on seotud argieluga, pidustustega.

Renessanss – pärineb prantsuskeelsest sõnast renaissance, mis tähendab antiiksete ideaalide taassündi. Euroopa kultuuris olnud ajajärk vahemikus 14.–16. sajand.

Barokk – tuletatud sõnast barroco, mis tähendab portugali keeles ebakorrapärase kujuga pärli. Euroopa kultuuris olnud ajajärk vahemikus 1600–1750. Muusika antud perioodil oli kaunistusterikas ning loodud eelkõige publikule kuulamiseks. Seoses sellega tekkisid esimesed professionaalsed elukutselised muusikud, muusikalised koosseisud ning mitmed uued muusikalised žanrid.

Klassitsism – lad k esmaklassiline, suurepärane, näidislik ehk eeskujulik. Muusikas loetakse Klassitsismi ajaks vahemikku 18. sajandi esimesest poolest kuni stiili kõrgajani, Viini klassikute (I Viini koolkond: Haydn, Mozart, Beethoven) tipploominguni 19. sajandi algul.

Vokaalmuusika – muusika, mida esitab inimhääl. Vokaalmuusika žanriteks on nt soolo või saatega laul (erinevatel sajanditel erinevate nimetustega), ansambel (mitmed lauljad koos) ja koorimuusika (erinevad kooriliigid).

Instrumentaalmuusika – muusika liik, mida esitatakse muusikainstrumentidega. Instrumentaalmuusika jaguneb järgnevateks žanriteks: sooloteosed (nt prelüüd, etüüd), kammermuusika (nt duo, trio, kvartett, kvintett), orkestrimuusika (nt sümfoonia, avamäng, instrumentaalkontsert).

Vaata lisaks Vikipeedia artikkel Muusika mõisteid.

https://vara.e-koolikott.ee/taxonomy/term/4226


1) Muusika olemus ja päritolu[muuda]

MÕISTED[muuda]

 1. muusika
 2. muusikainstrument
 3. inimhääl
 4. rütm
 5. muusikapedagoogika
 6. kehapill
 7. heli
 8. rituaal
 9. vanaaeg
 10. koopamaal
 11. emotsioon
 12. tants

2) Muusika väljendusvahendid[muuda]

[lõiming IV kursusega, nö lühisissejuhatus IV kursuse teemadesse]

MÕISTED[muuda]

 1. helilooja
 2. muusikalised väljendusvahendid
 3. heliteos
 4. rütm
 5. tempo
 6. tämber
 7. dünaamika
 8. meloodia
 9. harmoonia
 10. vorm
 11. faktuur
 12. muusikaanalüüs
 13. ajastu
 14. punkt
 15. helivältus
 16. suhe
 17. muster
 18. punkteeritud [rütm]
 19. triool
 20. meetrumi
 21. rõhk
 22. löök
 23. takt
 24. esitus
 25. kiirus
 26. kiire (presto)
 27. rahulik (adagio)
 28. mõõdukas (moderato)
 29. tämber ehk kõlavärv
 30. fagott (torisev)
 31. põikflööt (hõljuv)
 32. gong (kumisev)
 33. sarved (signaali andev)
 34. klarnet (nasaalne)
 35. dünaamika ehk helitugevus
 36. vaikne (piano)
 37. vali (forte)
 38. valjenev (crescendo)
 39. meloodia
 40. ühehäälsus
 41. väljendus
 42. muusikaline mõte
 43. aste
 44. astmeline liikumine
 45. harmoonia ehk kooskõla on helide üheaegne kõlamine vertikaalis
 46. heakõlaline (konsonantne)
 47. halvakõlaline (dissonantne)
 48. klassikaline [harmoonia]
 49. vorm on Teose ülesehitus
 50. fuuga
 51. kolmeosaline vorm
 52. sonaat [sonaadivorm]
 53. faktuur näitab muusikalise struktuuri tihedust
 54. ühehäälsus
 55. mitmehäälsus
 56. akordilisus


3A) Muusika roll esiajal[muuda]

MÕISTED[muuda]

 1. loodusrahvad
 2. looduspillid
 3. kaljujoonistus
 4. koopajoonistus
 5. tants
 6. rituaal
 7. arheoloogia
 8. puhkpill
 9. löökpill
 10. keelpill
 11. kõla
 12. häälestus
 13. flööt
 14. sarved
 15. kultuurrahvad
 16. Mesopotaamia
 17. sumerid
 18. Egiptus
 19. Palestiina
 20. Vana-Egiptus
 21. otseflööt
 22. harf
 23. lüüra
 24. lauto
 25. Assüüria
 26. topeltšalmei kahe toru ja nelja sõrmeavaga hõbetoru
 27. signaalpillid
 28. trompet
 29. Vana Testament
 30. Heebrea muusika
 31. Taaveti harf ehk lüüra
 32. tempilteenistus
 33. saatepill
 34. templirituaal
 35. šofar, mis meenutab sikusarve.
 36. muusika funktsioon
 37. muusika õpetus
 38. pilliõpetus
 39. noodiõpetus
 40. helide võnkumine
 41. seinamaal
 42. muusika kultuslik funktsioon
 43. meelelahutus
 44. muusik
 45. instrumentaalkooslus
 46. harf on keelpill, mida on kasutanud enda kultuuris mitmeid rahvad, sumerid, egiptlased. Valdavalt oli harf naiste pill, mis tuli kasutusele 5. sajandi teisel poolel. Harfi mängitakse ka tänapäeval nii soolopillina kui ka orkestripillina.
 47. lauto on keelpill, mida kasutasid kõige enam sumerid.
 48. lüüra on keelpill, mis oli kõige levinum 7 keelega, kõige enam mängisid seda sumerid. Kasutati nii soolomängudel kui ka poeemide taustamuusika loomisel. Kõlakast oli ehitatud kilpkonna kilbist või sarnanes sellega kujult.
 49. otseflööt oli kõige mängitavaim puhkpill Vana-Egiptuses. Flöödid ning sarved olid väga populaarsed ka teiste rahvaste seas, kuna flööte oli kerge valmistada loomade luudest.
 50. topeltšalmei on leitud Assüüria riigi kodaniku hauast. Antud puhkpill on kahe toru ning nelja sõrmeavaga hõbetoru. Antud pillil on topelt lesthuulik nagu tänapäeval on fagotil ja oboel.
 51. šofarr meenutas sikusarve ning seda kasutati Heebreas templiteenistustel signaalpillina.
 52. trompet sarnaselt šofarile kasutati ka trompetit signaalpillina. Trompeti laadset signaalpilli on leitud Assüürias.
 53. egiptuse muusika
 54. mesopotaamia muusika
 55. Hurrian hümni nr 6 (u 1400 eKr), lüüra mängib Michael Levy. Meloodiat avastati 1950. a-tel Ugaritis (Süürias) (Dr. Richard Dumbrill).

4) Muusika roll vanaajal nr. 2. Vana-Kreeka ja Vana-Rooma muusikakultuur[muuda]

MÕISTED[muuda]

 1. Vana-Kreeka kultuur
 2. Mesopotaamia
 3. Egiptus
 4. Kreeta kunst
 5. lüüra
 6. topeltaulos on topelthuulikuga puhkpill, sarnane šalmeiga
 7. Musikē on kreeka keeles muusade kunst. Nimelt hõlmab antud mõiste luulet ja muusikat kui lahutamatut üksust. Loomulikult on tänapäeval muusika ja luule Kreekas eraldi kunstiliigid.
 8. Muusika mõiste kreeklaste jaoks jumaliku päritoluga ning juba esimesteks muusikuteks peeti Kreeka jumalaid. Zeusi poeg Apollon, muusade juht on kujutatud tihti lüüraga. Samuti Amphioni, kelle lüüramäng oli niivõrd võimas, et kivid tõusid iseenesest Teeba linna müürideks. Dionysose, veinijumala pilli puhus tema kaaslane Marsyas, pilliks oli aulos (topelthuulikuga puhkpill, šalmei sarnane), matkis eksalteeritud inimhäälet, karjet.
 9. näppepillid
 10. forminks, 4-keelne
 11. kitara, 7. sajand
 12. soolopill
 13. 7 keelega lüüra
 14. kõlakast
 15. Apolloni kultus
 16. Dinysose pidustused
 17. barbiton, väiksem lüüra variant, pikkade harudega
 18. harf alates 5. sajandist
 19. aulos, puhkpill, sugulane šalmeiga eelkäija oboel.
 20. paanivile ehk süürinks, mis koosnes 5-7 hiljen 14 erineva pikkusega torust
 21. krotalad, kastanjeti laadne löökpill
 22. vasktaldrikud
 23. tamburiin
 24. Vana-Kreeka kultuuri ajajärgud: 1) arhailine 8.- 6. sajand eKr, 2) klassikaline: linnriikide õitseaeg 5. sajand eKr kuni Makedoonia vallutusteni (330. aastal eKr), 3) hellenism 330 eKr kuni Rooma vallutusteni 146. eKr, 4) Rooma võimu ajajärk 146 eKr - 395 pKr.
 25. Noodiõpetus
 26. Kreeka helisüsteem
 27. pentatoonika oktav jaguneb viieks
 28. täistoonhelirida
 29. diatoonika seitsmeks astmeks
 30. põhihelilaad
 31. Dooria (Aristotelese järgi mehelik, julge ja meelekindel)
 32. Früügia (metsik, kirglik, ekstaatiline)
 33. Lüüdia (kaeblik õrn ja intiimne)
 34. mažoor
 35. joonia (do- noodist)
 36. lüüdia (fa- noodist)
 37. miksolüüdia (sol-noodist)
 38. minoor
 39. eolia (la-noodist)
 40. dooria (re- noodist)
 41. früügia (mi- noodist)
 42. lokria (si- noodist)


5) Muusika roll vanaajal nr. 3. Varakristlik muusikakultuur[muuda]

MÕISTED[muuda]

 1. kristlus
 2. Palestiina
 3. kristlik muusika
 4. kristlik kogudus
 5. varakristlik vaimulik laul
 6. juutide laul
 7. meloodia üleshehituses
 8. paganlik kultus
 9. idakristlus
 10. psalm
 11. hümn
 12. vaimulik laul
 13. Süüria
 14. Väike-Aasia
 15. Egiptus
 16. kristlik liturgia ehk jumalateenistuse kord
 17. Rooma riik
 18. kirikulõhe
 19. läänekristlus
 20. Bütsants
 21. muusika areng kloostrites
 22. muusikaharidus
 23. psalmilaul - palvelaul, tekst pärit Vanast Testamendist
 24. hümn - pidulik laul algses tähenduses, uusloodud kiidulaul kristliku muusika tähenduses
 25. vaimulik laul - vaimuliku sisuga laul, lauldi kodus


6) Keskaja muusika kultuurilooline taust[muuda]

[lõiming üldajalooga]

MÕISTED[muuda]

 1. keskaeg
 2. Rooma impeerium
 3. Lääne-Rooma
 4. keskaeg muusikas
 5. varakeskaeg
 6. Gregorius Suur (540–604)
 7. kirikureformiga
 8. liturgia
 9. lääne kirikulaul ehk gregooriuse laul
 10. vaimulik koorilaul
 11. ühehäälsus
 12. saade
 13. taktimõõt
 14. kroonika
 15. mitmehäälsus
 16. Antiik-Kreeka
 17. traktaat
 18. muusikateooria
 19. Pythagoras (u 580–500 e. Kr.)
 20. monokord
 21. Anicius Manlius Severinus Boethius (u 480–525) Rooma riigi diplomaat ja kristlik filosoof
 22. kirikulaadid
 23. monofoonia
 24. laul (chant)
 25. Musica enchiriadis
 26. polüfoonia
 27. solmisatsioon (ut, re, mi, fa, sol, la)
 28. rütmimodused
 29. Ventadorn (trubaduuri armastuslaul)
 30. Guido Arezzost
 31. Guido käsi
 32. musica ficta: nö vale muusika, välditi keelatud dissonantseid intervalle (nagu tritooni), esitajad lisasid alteratsioonimärke (diese, bmolle), mis ei ole olnud noodis kirjas
 33. organum: saatehäälte kaasalaulmine gregooriuse koraalile, gregooriuse koraal on alumine hääl,
 34. Notre Dame’i koolkond (esimene lääne muusikaloos) 
 35. Notre Dame'i kirik Pariisis
 36. Leoninus (tegevus 12. saj II pool)
 37. Perotinus (tegevus 12. saj lõpp ja 13. saj algus)
 38. mitmehäälsus
 39. motett keskaja muusika lemmikžanr, mitmetekstiline laul, põhimeloodia alumises hääles võib, aga ei pea enam olema Gregooriuse koraal
 40. keskaja muusika
 41. ars antiqua (vana kunst)
 42. ars nova (uus kunst)
 43. renessanss
 44. Modaal
 45. mensuraalnotatsioon
 46. kooskõlaõpetus – konsonantsid jagatakse kolme järku
 47. täielikud [konsonantsid]
 48. priim
 49. oktav
 50. keskmised [konsonantsid]
 51. kvart
 52. kvint
 53. mittetäielikud [konsonantsid]
 54. väike terts
 55. suur terts
 56. muusika filosoofiline seletus
 57. hilisantiik
 58. seitse vaba kunsti (septem artes liberales)
 59. käsitöökunstid (artes mechanicae)
 60. uusplatonism
 61. musica mundana – kosmiline muusika
 62. musica humana – inimeste muusika
 63. musica instrumentalis – reaalselt kõlav muusika


7) Ühehäälsus ja noodikirja teke[muuda]

[lõiming IV kursusega]

MÕISTED[muuda]

 1. ühehäälsus
 2. noodikiri
 3. vaimulik muusika
 4. Gregorius Suur
 5. liturgia
 6. gregooriuse laulul ehk lääne kirikulaul
 7. meloodia
 8. orel
 9. saade
 10. esitaja
 11. koosseis
 12. solist
 13. koor
 14. gregoriuse laulu [esituspraktika]
 15. gregoriuse laulu žanrid
 16. gregoriuse koraali vormid
 17. retsiteerimine - palvete ja pühakirjalõikude esitamine ühel noodil laulde
 18. psalmoodia - psalmitektside laulmine
 19. antifon - refrääniliselt korduv vastulaul, esitasid koor + solist või koor+ koor
 20. hümn - stroofilise värsstektsiga laul
 21. sekvents - tektsid pühendatud kiriku või kloostri kaitsepühakule, eeskujuks rahvalikud tantsulaulud
 22. responsoorium - algselt koorirefrääniga soololaul, pikkade kaunistustega ja improvisatsiooniga
 23. gregoriuse koraali laulmise stiilid
  1. Silbiline (süllaabiline) stiil – igale silbile vastab üks noot.
  2. Rühmaline (neumaline) stiil – igale silbile vastab 1–4 nooti. Levinuim stiil.
  3. Kaunistatud (melismaatiline) stiil – tähtsamad silbid ja sõnalõpud on kaunistatud pikkade vokaliiside ehk melismidega.
 24. kirikulaadid
 25. helilaad
 26. loomulik mažoor
 27. loomulik minoor
 28. 8-laadisüsteem
  1. neli põhilaadi, mida ehitatakse üles helidelt d (dooria), e (früügia), f (lüüdia), g (miksolüüdia)
  2. kõrvallaad, tuletatud põhilaadidest, põhiheli on sama, aga ulatus kvardi võrra madalam: a (hüpodooria), h (hüpofrüügia), c (hüpolüüdia), d (hüpomiksolüüdia).
 29. Missa
  1. sõnaliturgia, mille keskmes on õpetus
  2. armuliturgia, mille keskmes on Kristuse ristiohvi sümboolne kordamine
  3. ordinaarium (kohustuslikud igal missal)
   1. Kyrie eleison (Issand, halasta)
   2. Gloria in excelsis Deo (Au olgu Jumalale kõrges)
   3. Credo in unum Deum (Mina usun ühte Jumalat)
   4. Sanctus (Püha)
   5. Benedictus (Kiidetud olgu)
   6. Agnus Dei (Juamala tall)
  4. propriumiks (vahelduvad osad vastavalt kirikukalendri päevale).
 30. noodikirja teke
 31. Frangi riik
 32. jumalateenistuse kord
 33. kirikulaul
 34. klooster
 35. neuma
 36. meloodiaelemendi liikumine
 37. ulatus
 38. Noodijoonte süsteem
 39. silpnimetus
 40. muusikateoreetik
 41. Guido Arezzost
 42. kvadraatneuma
 43. noot
 44. rütm
 45. Guido käsi
 46. muusikaõpetus
 47. laulmine
 48. kunstmuusika


8) Keskaja ilmalik muusika[muuda]

MÕISTED[muuda]

 1. keskaeg
 2. kirik
 3. vaimulik muusika
 4. ühehäälsus
 5. mitmehäälsus
 6. ilmalik muusika
 7. suuline [traditsioon]
 8. vagandid - need olid rändüliõpilased või teenistuseta vaimulikud.
 9. kangelaslaul ( e šansoon - pr.k. chanson de geste) on üks vanim säilinud ilmalik laul. Selle sisuks on müütiliste kangelaste vägiteod.
 10. Rolandi laul, prantsuse rahvuseepos, mis jutustab Karl Suure aegseist sündmustest.
 11. žanglöörid, kes rändasid ringi üksinda või väiksema seltskonnaga, teenides elatist lauldes, tehes trikke, mängides. Tegu oli elankikkonnaga, keda peeti ühiskonnas heidikuteks, neil puudus kiriku õnnistus.
 12. rändmuusikute vennaskondadega
 13. gild
 14. rüütlilaul on keskaja ilmalik luule ja laulu valdkond, mis sai alguse 11.sajandi lõpul Provence´ist Lõuna-Prantsusmaalt. Rüütlilaulikute loomingus on lahutamatus osas luuletekst (#kirjandus) ja muusika. Põhiliselt esitati kangelaslaule, mis rääkisid vaprusest, mehelikest ideaalidest ning armastuslaule, mis jutustasid naisideaalidest, naiselikest väärtustest. Rüütlilaulikuid nimetati piirkonniti erinevalt:
 15. trubaduurid (Lõuna-Prantsusmaal),
 16. truväärid (Põhja-Prantsusmaal) ning
 17. minnesingerid (Saksamaal ja Austrias).
 18. Bernart de Ventadorn
 19. Richard Lõvisüda
 20. Adam de la Halle
 21. Walther von der Vogelweide


9) Mitmehäälsuse teke[muuda]

[Mitmehäälsuse tekkimine (Leoninus, Perotinus), lõiming IV kursusega]

MÕISTED[muuda]

Keskaegset mitmehäälse musitseerimise praktikat kirjeldatakse juba 7. sajandi tekstides. Esimesed teadaolevad mitmehäälse muusika üleskirjutused pärinevad siiski alles 9. sajandist.

Mitmehäälsuse arengut mõjutas ka neumanoodikirja kasutuselevõtt 9. sajandi alguses.


Esimesed mitmehäälsed teosed olid vaimuliku sisuga loodud kirikukoorile. 

Mitmehäälne muusika jaguneb kaheks: polüfooniline (kus on vähemalt kaks iseseisvat meloodiahäält) ning homofooniline (kus eksisteerib üks domineeriv hääl ning saatefaktuur) mitmehäälsus. 

Mitmehäälsuse tüübid: 

Burdoon: liikumatu või lühikestes motiivides liikuv saatehääl, tavaliselt meloodiast madalam.

Parafoonia - sama meloodia dubleerimine mingi intervalli võrra kõrgemalt või madalamalt.

Heterofoonia - ühe meloodia pisut erinevate variantide kooskõla.

Mitmehäälne muusika:

Organum - Esimene mitmehäälne kirikulaulutüüp, mis tekkis 10. sajandil. Antud teose aluseks on võetud Gregooriuse koraal, kuhu on lisatud saatehääled. Organume on kolme erinevat liiki: paralleelorganum, vaba ja kaunistatud organum. Esimesed teadaolevad heliloojad, kes kirjutasid organume olid Leoninus (kahehäälsed organumid) ning Perotinus (3-4 häälsed organumid). 

Motett - algselt loodi põhiliselt kolmehäälset motetti, 15.-16. sajandil on loodud motett, kus eksisteeris üle 50. hääle


11) Ars nova[muuda]

MÕISTED[muuda]

 1. Ars nova (lad. k., uus kunst), 14. sajandil ajavahemikul 1320–1380 ilmunud uus stiil. Antud stiili käsitletakse keskaja ja renessansi üleminekuperioodina. Philippe de Vitry (1291–1361), Mõlemad terminid kasutas prantsuse helilooja, muusikateoreetik ja luuletaja oma traktaadis
 2. "Ars nova" u 1320 a. (1322-23) uut stiili eristada vanast stiilist
 3. Johannes (Jean) de Muris (u 1290 – u 1355) (prantsuse filosoofi, astronoomi, matemaatiku ja muusikateoreetiku)
 4. "Ars novae musicae" (1319).
 5. Guillaume de Machaut (u 1300–1377)
 6. isorütmika, , kompositsioonitehnika, mis oli tollal levinud
 7. isorütmiline motett
 8. Ars nova motett
 9. muusikažanr
 10. "Garrit gallus/In nova fert" (1317?), Philippe de Vitry isorütmiline motett, poliitiline satiir seostades loomi inimestega, mille tekst viitab ka biiblile (video sisaldab ka visuaalseid katkendeid traktaatidest koos loomakujunditega).
 11. "Roman de Fauvel (1310/1314), alegoorilisest (satiirilisest) värssromaan
 12. "In arboris/Tuba sacre fidei/Virgo sum" Philippe de Vitry
 13. ballaad
 14. rondeaux
 15. virelai
 16. lai
 17. complainte
 18. chant royal
 19. missastükkel
 20. "La messe de Nostre Dame" ("Jumalaema missa") enne 1365
 21. Ordinarium (iga päev korduvad tekstid)
 22. Kyrie
 23. Gloria
 24. Credo
 25. Sanctus
 26. Agnus Dei
 27. Ite missa est
 28. Proprium (vastavalt kirikukalendrile muutuvad tekstid)
 29. "Ma fin est mon commencement" ("Mu lõpp on minu algus") Guillaume de Machaut rondeaux
 30. Mensuraalnotatsioon
 31. traditsiooniline notatsioon (17. saj)
 32. helivältus
 33. Rütm
 34. rütmistruktuur
 35. Taktimõõt - Johannes de Muris võttis 14. sajandil 3-se "taktimõõdu" juurde kasutusele ka 2-se "taktimõõdu" ning tekkis nö vahelduv taktimõõt (=IV). Ehkki meile nö klassikalisena tuntud takti- täpsemalt meetrumisüsteem ei olnud tollal veel välja kujunenud, näitab modaalnotatsiooni (kvadraatnotatsiooni) transkriptsioon traditsioonilisse notatsiooni, et nn rütmi-mooduse (erinevad omavahel seotud noodipeade kombinatsioonide e ligatuuride) vahetumisega käis kaasas meie mõistes nö taktimõõdu ehk meetrumi vahetus. Selleks kasutati erinevaid värve: must ja punane notatsioon.
 36. kaheosaline meetrum (imperfektne, võtme juures tähistatud poolringiga) võrdsustatakse kolmeosalise (perfektse, täisring) meetrumiga.
 37. kolmeosaline meetrum, seostatakse teoloogiaga, kolmainsuse (jumal, tema poeg, püha vaim) nähtusega, mis sümboliseeris inimeste silmis perfektsust --> sümboolsed arvud oli 3, 7, 9, 10, 12 jne olid eelistatud ka heliloomingus.
 38. teoloogia
 39. kolmainsuse (jumal, tema poeg, püha vaim)
 40. perfektsus
 41. sümboolsed arvud 3, 7, 9, 10, 12
 42. helilooming
 43. 9/8
 44. 3/4
 45. 6/8
 46. 2/4
 47. hääl
 48. meetrum
 49. noodivältus
 50. minima
 51. semiminima
 52. isorütmika - korduvad rütmijärgnevused ühendatakse enamasti pikemate korduvate helikõrguste järgnevustega ühes või mitmes hääles
 53. motett
 54. missa
 55. mitmehäälne ilmalik laul
 56. Ars nova perioodi nö lõpuaastaks on peetud 1377, mil suri selle tipphelilooja Guillaume de Machaut (u 1300–1377)


10) Renessanssmuusika kultuurilooline taust[muuda]

MÕISTED[muuda]

 1. "Ars nova" u 1320 a. (1322-23)
 2. "Ars novae musicae" (1319).
 3. arhitektuur ehituskunstis
 4. Ars antiqua (lad. keelest vana kunst) 1250–1320, mille puhul kujunes
 5. Ars nova (lad. k., uus kunst) 14. sajandil e ajavahemikul 1320–1380 on kunstistiil, mis on pärit Prantsusmaalt. See tekkis vastandiks vanale stiilile nimega Ars antiqua. Antud stiili käsitletakse keskaja ja renessansi üleminekuperioodina. Mõlemad terminid on pärit prantsuse helilooja, muusikateoreetik ja luuletaja Philippe de Vitry (1291–1361) traktaadist "Ars nova" u 1320 a. (1322-23).
 6. Ars nova motett muutus 14. saj. kõige esinduslikumaks žanriks, kirjutati peamiselt poliitilistele sündmustele pühendatud pidumotettid, nt kuningate kroonimiste ja peapiikoppide pühitsemiste puhuks.
 7. cantus firmus e kindel laul, liturgilised meloodiad,
 8. Cantus-firmus-missa - missatsüklid on ühendatud ühe põhimeloodiaga: cantus firmus (lad k püsiv viis) --> vana motettitehnika eeskujul meloodia tenoris --> hoopis ilmalik viis - cantus firmus annab missale ka nimi, nt “L’homme armé” (“Relvastatud mees”) --> populaarne anonüümne laul
 9. color Korduv helikõrguste järgnevus -->
 10. dooria laad
 11. duplum teine heel
 12. duur-moll harmoonia
 13. Friedrich Ludwig
 14. gootika
 15. gregooriuse koraal
 16. Guillaume de Machaut (1300–1377) Machaut oli pigem küpses eas alustanud helilooja, kes võttis aluseks juba kujunenud stiili, mida arendas täiuseni.
 17. Heinrich Besseler
 18. Helilooja
 19. humanism (inimesest lähtuv mõtlemine).
 20. ideaal
 21. ilmalik laul - jäi oluliseks, prantsuse, hiljem ka itaalia, saksa, hispaania keeles --> muutus linnakultuuri osaks (tänu noodtrükile)
 22. ilmalik motett: tekstid kõnelevad kahel teemal: 1) poliitiliste ja moraalsete probleemide drastiline kriitika; 2) (enamasti) prantsuse armastuslüürika.
 23. ilmalik žanr
 24. ilmalikustamine, katoliku kirik ei olnud enam inimeste kesktelg. Ilmalikustamist võis leida ka 14. sajandi kunstis, kirjanduses ja muusikas.
 25. imitatsioon, jäljendamine,
 26. imitatsiooniline polüfoonia
 27. imperfektsete konsonantsidega
 28. inspiratsioon
 29. intervall
 30. isorütmika – 14. sajandi kompositsioonitehnika, printsiip, kompositsioonitehnika põhiprintsiip. Isorütmika tähendab samarütmilisust, mille puhul üks muutmata ja tavaliselt lühem talea on aluseks pikema color'i mitmekordsele läbiviimisele, nt kuni color algab talea'ga taas samal hetkel (on sünkroniseeritud). Terminit 'isorütmia' pakkus saksa muusikateadlane Friedrich Ludwigi 1900 paiku, 1920. aastatel võttis seda kasutusele ka saksa muusikateadlane Heinrich Besseler, mille tagajärjel see kiiresti levis. Ladinakeelsed terminid talea ja color esinevad aga juba ka 14. sajandi kirjutistes
 31. isorütmika Isorütmika on kompositsioonitehnika, mis oli tollal levinud (loe edasi ja vaata näite siin).
 32. isorütmiline motett.
 33. Johannes (Jean) de Muris (u 1290 – u1355, (prantsuse filosoofi, astronoomi, matemaatiku ja muusikateoreetiku)
 34. Johannes de Grocheo (u 1255 – u 1320, prantsuse muusikateoreetik)
 35. Johannes XXII läkitus "Docta Sanctorum" (püha õpetus) (1324/1325) , milles ei lubanud uut muusikat teenistustel kasutada.
 36. Josquin Desprez (u 1440–1521) Muusikalise renessanssi kõrgaeg jääb 15. saj lõppu ja 16. saj esimesse veerandisse ja selle väljapaistev helilooja on Itaalias tegutsenud
 37. katedraal
 38. kaunistamine
 39. Kolumbus avastab Ameerikat 1492
 40. konsonants
 41. kujund
 42. kvart,
 43. kvint,
 44. Leonardo da Vinci
 45. Liturgiline (vaimulik) motett
 46. Lõuna-Prantsumaa linna Avignoni.
 47. maadeavastamised
 48. Madalmaade vokaalpolüfoonia
 49. madalmaade vokaapolüfoonia ehk Muusikalise renessansi peamised
 50. Magnificat (Maarja kiidulaul, tekst Luuka evangeeliumis, vespriteenistusest) polüfoonilised hümnid (Maarja auks)
 51. meloodia liigendus
 52. meloodia: Lihtne, tundeline, laulev
 53. mensuraalnotatsioon
 54. missa
 55. modaal- ja mensuraalnotatsioon, millel oli teistsugune rütminoteerimissüsteem.
 56. motett, Johannes de Grocheo (u 1255 – u 1320, prantsuse muusikateoreetik) kirjutab: "Seda žanrit ei tohi rahvale esitada, kuna viimane ei taba selle peensusi ära, samuti ei ole rahva meelt võimalik sellega lahutada, seevastu tuleb seda esitada haritlastele ja neile, kes otsivad kunsti peenneid nüansse. Motetti harilikult lauldakse haritlaste pidudel." (Wörner 1993: 96) Motett - jääb põhižanriks, kuid erineb 13.–14. sajandi motettist --> pole enam isorütmiline ega mitmetekstiline - ladinakeelne polüfooniline laul --> aluseks propriumi osa tekst --> motett nüüd vaimulik laul ka väljaspool jumalateenistust
 57. motetus (sellest hiljem ka nimi motett) = duplum
 58. muusikaanalüüs
 59. muusikainstrument
 60. muusikastiil
 61. muusikavormi
 62. muusikažanr
 63. noodikiri
 64. nooditrüki tehnikat (Veneetsias).
 65. notatsioonisüsteemi
 66. nüüdisaegset taktisüsteemi
 67. oktav
 68. paavst
 69. Paroodiamissa - aluseks on terve polüfooniline teos --> sama helilooja või laenatud motett või ilmalik laul --> paroodia: jäljendamine ilma koomilise või pilkava varjundita --> kasutati palju populaarseid laule ja tantsurütme
 70. perfektsed konsonsantsed intervalid
 71. Philippe de Vitry (1291–1361)
 72. piltlikkus
 73. proportsioon kauneid ja tasakaalustatud
 74. quadruplum neljas hääl
 75. Raffael
 76. renessansi vokaalmeloodia tasakaalutuse printsiipi
 77. Renessanss prantsuskeelsest sõnast renaissance, mis tähendab (antiiksete ideaalide) taassündi. Seda terminit on kasutatud pms Itaalia 14.–16. saj kultuuri iseloomustamiseks. Muusikas aga seostatakse renessansiga Madalmaade vokaalpolüfooniat. 14. saj heliloojad lõid rohkem ilmalikke kui kirklikke teoseid, seda uut väljenduslaadi võibki nimetada muusikaliseks renessansiks.
 78. Rooma
 79. rütm
 80. rütm
 81. sekst (=IV)
 82. talea (pr. k. taille, e. k. lõik) Korduv rütmijärgnevus -->
 83. teksti rütm
 84. tenor'i ehk kõige madalama hääle (ka
 85. terts
 86. traktaat
 87. triplum kolmas hääl
 88. trükikunst (15. saj. keskel)
 89. tunne
 90. ümarkaar (arhitektuur)
 91. vaimulik žanr
 92. väljendus
 93. varakapitalism
 94. vokaalmuusika


12) Madalmaade koolkond[muuda]

[Uued žanrid 15.-16. sajandil; Madalmaade muusika ja Madalmaade koolkond (Dufay, Ockeghem, des Prez, di Lasso)]

MÕISTED[muuda]

 1. renessanss
 2. polüfoonia
 3. mitmehäälsus
 4. madalmaade koolkond, madalmaade vokaalpolüfoonia, ajastu heliloojaid saab jagada V põlvkonda.
 5. Burgundia hertsogriik
 6. 100-aastane sõda
 7. harmoonia
 8. meloodia
 9. muusikateooria
 10. rütm
 11. muusikažanr
 12. missa
 13. cantus firmus missa
 14. paroodiamissa
 15. motett, vaimulikud ladinakeesed
 16. ilmalik laul
 17. šansoon (Prantsusmaal)
 18. madrigal (Itaalias)
 19. song (Inglismaal)
 20. Lied (Saksamaal)
 21. a cappella 'koos kapelliga', ansambliga, ehk muusika kapellidele ehk pillidele, tänapäeval pillisaateta stiil, tookord võis pill asendada mõnda häält
 22. Josquin Desprez
 23. Orlandus Lassus
 24. Giovanni Pierluigi da Plaestrina
 25. madalmaade vokaalpolüfoonia ajastu, franko-flaami muusika
 26. Philippe Hea õukond Dijonis
 27. ars nova ratsionaalne kompositsioonitehnika
 28. inglise muusika tertsi ja seksti kooskõlad
 29. itaalia muusika laulev meloodika
 30. polüfooniatüüp
 31. imitatsiooniline polüfoonia ideaal: kõigi häälte ühtsus ja harmooniline ühtesulamine
 32. kaanon (kõige viimistletum vorm)
 33. hääl
 34. harmooniline ühtesulamine
 35. neljahäälsus (SATB)
 36. sopran
 37. alt
 38. tenor
 39. bass
 40. ansamblipolüfoonia
 41. heliloojate koolkond


13) Renessansiaja ilmalik muusika[muuda]

[Ilmalik laul ja seltskonnamuusika; muusikainstrumendid ja tantsud (Janequin, Sachs, Hassler, Taverner, Morley, Byrd, Dowland)]

MÕISTED[muuda]

 1. vararenessanss
 2. keskaja helikunst
 3. renessansi kõrgstiil
 4. jumalikust seaduspärasus
 5. kooskõla
 6. meloodia ilusa sujuv
 7. helilooming
 8. kvart
 9. kvint
 10. oktav
 11. sektsi
 12. tertsi
 13. Renessanssiaegne harmoonia
 14. kolmkõla
 15. sekstakord
 16. Francesco Landino (Landini) (u 1325–1397) trecento ajastu kuulsaim Itaalia helilooja, lapsena pimedaks jäänud helilooja-poeet ja muusikateoreetik. Valdas meisterlikult peaaegu kõiki tol ajal eksisteerinud muusikainstrumente, tegeles muuletamise ja täheteadusega. Oma suurepärase orelimängu eest sai ta autasuks loorberipärja. Räägitakse, et tema pillimängu kuulates jäid isegi linnud vaikseks ning seejärel hakanud imelise muusika mõjul veelgi valjemalt hõiskama ja lõõritama. Tema loomingus on kokku säilinud umbes 154 teost, enamik neist mitmehäälsed ballata’d (refrääniga lauluvorm --> uus nähtus) ning ta pole loonud ühtegi motetti ega vaimulikku teost. 1397. aastal maeti kuulus muusik Firenze püha Lorenze kirikusse, kus ta oli töötanud pikalt organistina, tema valgest marmorist hauaplaadil on kiri: Francesco valgusest ilma jäetud vaim oskuslik pillilugudes, keda muusika üksi on ülemaks seadnud, oma põrmu siia ja tähtede kohale hinge on jätnud.
 17. šansooniks, 15. sajandi Prantsusmaa ilmaliku laul
 18. Clement Janequin (u 1485–1558), loonud nn programmilisi šansoone nagu "Pariisi hõiked", "Naiste loba" ja "Lindude laul".
 19. itaalia ilmalik laul
 20. pastoraalne naljalaul ehkkki samas polüfoonilise ülesehitusega näiteks:
 21. frottola
 22. villanella
 23. balleto
 24. madrigal, itaalia mitmehäälne ilmalik laul, Keerukas, kõrgstiil, 14. sajandl tekkis, renessanssmuusika üheks iseloomulikumaks laululiik. Madrigalid olid populaarsed ka 16. sajandil, siiski muutus nende helikeel veelgi keerulisemaks, tekstidena hakati kasutama sügavamõttelist väärtluulet (Petrarca, Tasso, Ariosto). Eelistati sümboliterohket, filosoofilise alltekstiga luulet, enamasti vabavärsilist. Enamasti 5–6 häälsed, moteteilikult keeruka polüfooniaga Lauldi seltskonnas, aga üha enam ka kontserditel Teatraalsemaid ja ulatuslikemaid madrigale võib pidada ooperiaariate või isegi ooperite eelkäijaks.
 25. karjuselaul
 26. Lassus
 27. Palestrina
 28. Monteverdi
 29. Petrarca
 30. Tasso
 31. Ariosto
 32. sümbol
 33. alltekst
 34. luule
 35. vabavärss
 36. kontsert
 37. teatraalsus
 38. ooperiaaria
 39. ooper


16) Barokkmuusika kultuurilooline taust[muuda]

[lõiming üldajalooga]

MÕISTED[muuda]

 1. ajastu ehk epohh
 2. barokk on tuletatud sõnast barroco, mis tähendab portugali keeles ebakorrapärase kujuga pärli. pilknimetus: ebaloomulik, kummaline, ekstsentriline, liialdav. Alles 19./20. saj. vahetusel hakati seda kasutama hinnanguvaba epohhi (ajastu) nimetusena. J.J. Rousseau kirjutab „Muusikasõnastikus“ (Dictionnaire de musique) (1768) märksõna "barokk" iseloomustamiseks: „Baroklik muusika on selline, mille harmoonia on segane, üleküllastatud modulatsioonide ja dissonantsidega, pingutatud laul pole loomulik, intonatsioon raskepärane ja liikumine sunnitud.“ Barokiks nimetatakse Euroopa kultuuris ajajärku 1600-1750 (#kunst, ajalugu, kirjandus). Antud perioodil oli priiskav õukonnaelu, üritati luua midagi teistsugust, ebakorralist. Muusikas valitses pingestatud dünaamika, äärmuslik tundelisus ja efektne teatraalsus. Kuid tunded olid stiliseeritud, mitte isiklikud ning loomingus valitses numbrite sümboolika ja ratsionaalsus, nt motiivikas (ristimotiiv, nt B-A-C-H), vormis (nt fuuga), harmoonias (nt nummerdatud bass)
 3. kunstistiil
 4. J.J. Rousseau
 5. „Muusikasõnastik“ (Dictionnaire de musique) J.J. Rousseau (1768)
 6. Euroopa kultuur
 7. pingestatud dünaamika
 8. äärmuslik tundelisus
 9. efektne teatraalsus
 10. stilisatsioon
 11. numbrite sümboolika
 12. ratsionaalsus
 13. motiivika
 14. ristimotiiv
 15. B-A-C-H
 16. muusikavorm
 17. fuuga
 18. harmoonia
 19. nummerdatud bass
 20. Musica theoretica: teoreetiline tegelemine muusikaga. musica speculativa (theorica, theoretica) (spekulatiivne ja teoreetiline muusika), õpetatakse ladinakeele koolides ja ülikoolides artes liberales (vabade kunstide) raames.
 21. Musica practica: praktiline musitseerimine. musica practica (nö praktiline musitseerimine), raames. Teise all käsitletakse ühehäälne koraalimuusika (musica plana) ja mitmehäälne nn figuuriline muusika (musica mensurabilis).
 22. Musica poetica: heliloomingu retoorilised ja helikeele printsiibid. musica poetica, mis sarnaselt retoorikale (kõnekunstile) ja kirjandusele (poeesia e luule) käsitleb muusikat keelena
 23. helilooming
 24. retoorika
 25. helikeel
 26. artes liberales (vabad kunstid)
 27. ühehäälsus
 28. koraal
 29. musica plana
 30. mitmehäälsus
 31. figuuriline muusika (musica mensurabilis)
 32. muusikalised väljendusvahendid
 33. formaalsed
 34. figuraalsed (kujundlikud)
 35. kromaatiline pooltoon
 36. paus
 37. kastraat
 38. aldihääl
 39. meeslaulja
 40. teater
 41. näitleja
 42. Muusikastiil
 43. stile antico e vana stiil, prima pratica e esimene komponeerimisviis, vana kirjaviis, Esimene komponeerimisviis e prima pratica: motettiline (algselt vaimuliku sisuga vokaalteos), polüfooniline faktuur, neutraalne sõnatõlgendus, regulaarne dissonantside käsitlus, alla-breve-notatsioon, harmooniline, laadide paljusus (=IV)
 44. stile moderno e modernne stiil, seconda pratica e teine komponeerimisviis, uus kirjaviis. madrigaalne (pms ilmaliku sisuga vokaalteos), raamhäältele tuginev faktuur, afektilised sõnatõlgendused, vabam dissonantside käsitlus, standardnotatsioon kaasaarvatud lühemad noodivältused, meloodiline, valitsevad duur ja moll (=IV)
 45. motett algselt vaimuliku sisuga vokaalteos
 46. polüfooniline faktuur
 47. dissonants
 48. alla-breve-notatsioon
 49. harmooniline
 50. laadide paljusus
 51. madrigaalne (pms ilmaliku sisuga vokaalteos)
 52. raamhäältele tuginev faktuur
 53. afektilised sõnatõlgendused
 54. vabam dissonantside käsitlus
 55. standardnotatsioon kaasaarvatud lühemad noodivältused
 56. meloodiline
 57. duur ja moll, duur- ja moll-helilaad
 58. polüfoonia, kõik hääled olid kontrapunktiliselt iseseisvad (horisontaalne mõtlemine)
 59. monoodia, tähtis on meloodia.
 60. J.S. Bach
 61. harmooniline kontrapunkt (vertikaalne mõtlemine)
 62. basso continuo (it. k katkematu bass) ehk generaalbassi baasil
 63. viola de gamba
 64. tšello
 65. fagott
 66. harmooniapill
 67. orel
 68. lauto
 69. klavessiin
 70. akordi kuju
 71. improvisatsioon
 72. poplaul
 73. kontsert sõna kontsert on tuletatud itaalia keelsest sõnast concerto. Concerto tuleneb ladina keelsest sõnast concertare, mis tähendab samaaegselt võistlema, vaidlema, väitlema ning kellegagi koos töötama, kokku saama, kokku leppima, korraldama. Võistlemine ja koostöö on seda žanrit iseloomustanud läbivalt kord rõhuga ühel, kord teisel tähendusel. Inglise keeles oli kasutusel ka sõna consort, mis tähendas läbi käima, kokku sobima, pillirühm. Seda hakati kasutama 17. ja 18. sajandil ühismusitseerimise tähenduses. Kuni 19. sajandi keskpaigani võis kontsert tähendada kas era- või avalikku esinemist, kodus või kontsertsaalis. 17. sajandi esimesel poolel oli sõna concerto laialt levinud Itaalia instrumentaalsaatega vokaalmuusikas, eriti sagedasti kasutusel kirikus (nn kirikukontsert või vaimulik kontsert). Sõna concerto esimest kasutust muusikas teatakse 1519. aastast tähistusega "un concerto di voci in musica" (muusikakontsert häältele). Varajased kontserdid väikesele koosseisule näiteks on Ludovico Viadana "Cento concerti ecclesiastici" (Seitse kirikukontserti) ühele kuni neljale häälele ja saatega (continuo), mis ilmus 1602. aastal (kuid on loodud juba 1590ndate aastate keskel).
 74. consort
 75. kontsertsaal
 76. instrumentaalsaatega vokaalmuusika
 77. kirikukontsert või vaimulik kontsert
 78. "un concerto di voci in musica" (muusikakontsert häältele) ) Sõna concerto esimest kasutust muusikas teatakse 1519. aastast tähistusega
 79. Ludovico Viadana "Cento concerti ecclesiastici" (Seitse kirikukontserti) ühele kuni neljale häälele ja saatega (continuo), mis ilmus 1602. aastal (kuid on loodud juba 1590ndate aastate keskel).
 80. kontsertstiil
 81. instrumentaalmuusika
 82. vokaalmuusika
 83. virtuoossus
 84. soolo
 85. ooperimaja
 86. teatrimaja
 87. koosseis
 88. ilmalik muusika
 89. orkestrimuusika


17) Barokk. Vokaal-instrumentaalmuusika[muuda]

MÕISTED[muuda]

 1. kontsertstiil
 2. vokaalmuusika
 3. Claudio Monteverdi (1567-1643)
 4. ooper
 5. Barokiajastu
 6. instrumentaalsaade
 7. soololaul
 8. sõnade rõhk
 9. rütm
 10. antiikaeg
 11. aaria
 12. lauto
 13. Laulu vorm
 14. varieeruv
 15. tantsurütmis
 16. salmilaul
 17. soolomadrigal
 18. da-capo-aaria. See koosnes kolmest lõigust ABA vormis (=IV), kus esimesed kaks osa olid teineteisest erineva karakteri ja helistikuga ning kolmas osa kordas esimest. Kordavas lõigus lauljad tihti improviseerisid, et näidata enda tehnilisi ja vokaalseid võimeid. 17. sajandil sai antud vorm itaalia muusikas vokaalžanrite hulgas ainuvalitsejaks ning hiljem oli see populaarne ka Saksamaal ja Inglismaal.
 19. Retsitatiiv on kõnelähedane laul, mis arenes välja deklamatsioonist ehk ilulugemisest. Võrreldes aariaga on retsitatiivis rohkem teksti ning see on kooskõlas kõne loogikaga. Retsitatiivi meloodia järgib alati kõnerütmi ning sageli on meloodia monotoonne.
 20. basso continuo, Retsitatiivi saadab üldjuhul harvade akordidega ning antud lauluviisi nimetatakse
 21. secco-retsetatiiv (secco it. k. kuiv), siin on lauljal suurem vabadus teksti rütmiliselt esitada.
 22. accompagnato-retsitatiiv ehk saatega retsetatiiv on dramaatilisem, lisatakse ansambel või orkester, on tegemist , kuid siin on laulja rütmiliselt rohkem seotud orkestriga.
 23. ABA vorm
 24. kantaat cantare tähendab it. k. laulma, sealt on arenenud välja ka barokiajastu vokaalmuusika žanr kantaat. Algselt 1620. aasta paiku tähistas kantaat lihtsalt vokaalteost. 17. sajandi teisel poolel oli toimunud areng ning kantaadi ülesehitus muutus mahukamaks. Viimane sisaldas endas 2-3 retsitatiivi ning 2-3 aariat, antud kooslus hakkas sarnanema väikese ooperistseeniga (--> ooper). Kantaat oli loodud ühele solistile, keda saatis kammeransambel või basso continuo.
 25. ooperistseen
 26. oratoorium (ld. k. tähendab oratorio palvesaali, kabelisarnane ruum jesuiitide paleedes) Tähtis žanr barokiaegses vokaalmuusikas on ka. Tegu on ulatusliku kontsertteosega, mis on loodud solistidele, koorile ja orkestrile. Sisu on ooperlikult dramaatiline, räägib Kristuse kannatustest, kuid esituses puudub lavastus, edastus toimub ainult muusikaliste vahenditega. Vaatamata sellele, et oratooriumi sisu on Kristuse kannatused (passioonid) ning on selgelt vaimuliku sisuga, ei ole tegu kirikumuusikaga. Oratooriumite esitlused toimusid tavaliselt paleedes, mitte kirikutes. Oratoorium kujunes välja koos ooperiga (--> ooper), esimest ka oratooriumiks nimetatud teost esitati Roomas. Tavaliselt kirjutasid oratooriume ja oopereid samad heliloojad. Kõige populaarsem aeg oratooriumi esitamiseks oli kevad, mil ei toimunud seoses paastuajaga ooperietendusi ning seetõttu oli ooperitrupp vaba ning sai tegeleda selle žanriga.
 27. passioon
 28. paastuaeg


18) Barokk. Instrumentaalmuusika[muuda]

[Muusikainstrumendid ja instrumentaalmuusika vormid ning žanrid]

MÕISTED[muuda]

 1. Barokktrio. Tegu on pilliansambliga, mille koosseisuks kaks meloodiapilli ja basso continuo. Antud koosseisul sõna "trio" tähistab partiide, mitte mängijate arvu. Seega saame järeldada, et antud koosseisus peab koosnema kolmest erinevast partiist, milleks on kaks meloodiapilli (tavaliselt viiulid või plokkflööt) ja basso continuo, mida esitab harmooniapill (nt klavessiin, orel, lauto), viimasele aga lisandus ka mõni bassi meloodiapill (nt tšello, viola da gamba, fagott). Antud ansambel oli aluseks suurematele ansamblitele ja orkestritele.
 2. koosseis
 3. meloodiapill
 4. basso continuo
 5. trio
 6. partii
 7. viiul
 8. plokkflööt
 9. harmooniapill
 10. klavessiin
 11. orel
 12. lauto
 13. bassi meloodiapill
 14. tšello
 15. viola da gamba
 16. fagott
 17. Itaalia orkester. Antud koosseis kujunes välja barokktriost, siia kuuluvad järgmised partiid: kaks meloodiapilli (viiulid või puhkpillid), harmooniapill (lauto, klavessiin) ja saateks basso continuo. Antud koosseis levis 18. sajandil üle kogu Euroopa pannes aluse tänapäeva klassikalisele orkestrile. Kõige populaarsemad kohad, kus võis orkestreid kohata olid õukonnad, teatrid, ballid, lossikirikud, õukonnateatrid, ooperimajad.
 18. Sonaat. Barokiajastu mitmeosaline ja pilliansamblile loodud instrumentaalteos. Kuulus barokiaegsete keelpillisonaatide looja on Roomas tegutsenud itaalia viiuldaja ja helilooja Arcangelo Corelli (1653-1713). Algselt koosnes sonaat mitmest erineva karakteriga lõigust ning kujunenud oli kaks sonaaditüüpi: kirikusonaat (sonata da chiesa) ja kammersonaat (sonata da camera).
 19. keelpillisonaat
 20. Arcangelo Corelli (1653-1713) Roomas tegutsenud itaalia viiuldaja ja helilooja
 21. karakter
 22. sonaaditüüp
 23. kirikusonaat (sonata da chiesa)
 24. kammersonaat (sonata da camera)
 25. Kontsert. Kontsert on sonaadi paralleelvorm, virtuoosne teos on loodud suuremale ansamblile või barokkorkestrile. Kontserdi liigid on järgmised: concerto grosso (barokktriole on lisatud suurem ansambel) ja soolokontsert (teost esitavad üks või mitu artisti, kes eristuvad virtuoossete soololõikudega orkestrist või ansamblist. Kõige enam soolokontserte on loonud Veneetsias tegutsenud itaalia viiuldaja ja helilooja Antonio Vivaldi (1678-1741) ning kõige kuulsam instrument, millele antud teoseid on sel ajastul loodud, ongi viiul.
 26. paralleelvorm, virtuoosne teos on loodud suuremale ansamblile või barokkorkestrile.
 27. Kontserdi liigid
 28. concerto grosso (barokktriole on lisatud suurem ansambel
 29. soolokontsert (teost esitavad üks või mitu artisti, kes eristuvad virtuoossete soololõikudega orkestrist või ansamblist. Kõige enam soolokontserte on loonud
 30. Antonio Vivaldi (1678-1741) Veneetsias tegutsenud itaalia viiuldaja ja helilooja
 31. Süit (pr. k. järgnevus, korrapärane rida) on barokkmuusikas tähtsuselt nö kolmandal kohal (peale sonaati ja kontserti). Teoses on eri karakteriga tantsud või instrumentaalpalad. Süite kirjutasid meelsasti just saksa heliloojad. 17. sajandil levis Saksamaal prantsuse õukonnatantsude mood ning süidil kujunes välja kindel süsteem. Ühes süiditsükklis oli neli erikarakteriga õukonna päritoluga tantsu.
 32. karakter
 33. tants
 34. instrumentaalpala
 35. saksa heliloojad
 36. prantsuse õukonnatantsud
 37. süiditsükkel
 38. Allemande - 4-osalises taktimõõdus rahulik saksa sammutants.
 39. Courante - 3-osalises taktimõõdus kiire prantsuse hüppetants.
 40. Sarabande - aeglases 3-osalises taktimõõdus pidulik hispaania tants.
 41. Gigue - šoti hüppetants, süidi kiireim osa.
 42. Klaviirimuusika. Barokiajastu klaviirimuusikat loodi järgmistele pillidele: klavessiin, klavikord, positiivorel. Kõige mitmekülgsem roll oli klavessiinil, mis oli nii soolo- kui ka harmooniapill. Kodudes oli kõige enam levinud klavikord ja positiivorel. 17. sajandi teisel poolel kogus hoogu orelite ehitus ja täiendus. Kui varasemalt kasutati orelit kui saatepilli kooridele, siis nüüd oli orelist saanud sooloinstrument. Orelimuusika oli tähtsal kohal eelkõige protestantlikus jumalateenistuses. Orelile loodi erinevaid teoseid, levinumad vormid on tokaata, fuuga, fantaasia. Kõige väljapaistvam orelimuusika looja enne J.S. Bachi olid taani päritolu organist ja helilooja Dietrich Buxtehude (1707-1637), kes sai tuntuks tegutsedes Lübeckis, ta on Põhja-Saksa orelikooli kuulsami esindaja.
 43. klavessiin
 44. klavikord
 45. positiivorel
 46. sooloinstrument
 47. protestantism
 48. jumalateenistus
 49. tokaata
 50. fuuga
 51. fantaasia
 52. J.S. Bach
 53. Dietrich Buxtehude (1707-1637), taani päritolu organist ja helilooja kes sai tuntuks tegutsedes Lübeckis, ta on Põhja-Saksa orelikooli kuulsami esindaja.
 54. Põhja-Saksa orelikool
 55. Cremona
 56. viiulimeister
 57. Cremona pillimeistrite koolkond
 58. Andrea Amati (1505-1577), kelle järglased tegelesid sama valdkonnaga ning täiendasid muusikainstrumente kui ka õpetasid välja kuulsaid pillimeistreid. Siiani ei ole teadlased suutnud paljastada pikaajaliste uuringutega pilli ainulaadse kõla saladuse. On ainult mitmeid oletusi, milles võib peituda antud pilli võlu: laki koostis, puidu kvaliteet, muud materjalid. Tänapäeval kõige kuulsamad viiulid on valminud pillimeistri
 59. Antonio Stradivari (1644-1737) käe all, kes oli
 60. Nicolo Amati (Andrea Amati pojapoeg) õpilane ning on valmistanud lisaks viiulitele ka tšellosid, vioolasid, kitarre ja harfe. Kokku on hetkel säilinud umbes 650 muusikainstrumenti ning arvati, et valminud oli neid 1100. Antud pillid on olnud müügis erinevate hindadega, kus kõige kallim viiul maksis 3,5 miljonit US dollarit ning keskmine hind oksjonitel on olnud 1-2 miljonit US dollarit.


19) Barokk-ooper[muuda]

MÕISTED[muuda]

 1. Ooper
 2. ooperižanr kujunes 1600. aasta paiku Itaalias, Firenze (ing. k. Florence) linnas ning mõjutas sellega kogu sajandi muusikat. Vaatamata sellele, et ooperi žanr mõjus uuena, võib siiski täheldada, et juba
 3. vanakreeka muusika
 4. tragöödia
 5. koor
 6. soololaulja
 7. "Daphne" (1598)
 8. Jacopo Peri (1561-1633) on Firenze helilooja
 9. "Eurydice" (1600)
 10. Claudio Monteverdi (1567-1643) esimene suur ooperihelilooja
 11. "Orpheus" (1609) peetakse esimeseks tõeliselt terviklikuks ooperiteoseks.
 12. kõlavärv
 13. tegelane
 14. karakter
 15. tegevuspaik
 16. Teatro San Castiano 1637. a. avati Veneetsias ooperimaja , seoses millega sai Veneetsiast 17. sajandi Euroopa ooperikeskus. Varasemalt esitati oopereid aadlipaleedes.
 17. virtuoossus
 18. soolo
 19. lavadekoratsioon
 20. mütoloogia
 21. Napoli ooperikoolkond, Napoli ooper 17. sajandi lõpul kujunes
 22. bel canto (it. k. kaunis laul). Laulja pidi laulma kaunilt, väljendusrikkalt, ilusa tooniga, emotsionaalselt. Ooperis tõusid esile nais- ja meespeaosa täitjad ehk
 23. prima donna naispeaosatäitja
 24. primo uomo meespeaosatäitja
 25. süžee
 26. tõsine ooper (opera seria)
 27. koomiline ooper (opera buffa)
 28. vahemäng (intermedium), mida etendati tõsise ooperi vaatuste vahel.
 29. kastraadid (kõrge hääleulatusega meeshääl). Itaalia ooperis mängis meespeaosa alati kastraat, , sest ilma kastraadita peeti ooperit läbikukkunuks.
 30. Farinelli (Carlo Maria Michelangelo Nicola Broschi, 1705-1782) kellest üks kuulsamaid oli
 31. Alessandro Moreschi suri 1922. a, Viimane teadaolev kastraat kuid siiski oli ta jõudnud salvestada ka esimesed plaadid.
 32. ballettooper kujunes välja Prantsusmaal ning on prantsuse heroline ballett, mis koosnes tantsustseenidest, aariatest ja kooridest.


20) Klassitsismi kultuurilooline taust[muuda]

[lõiming üldajalooga]

 • Klassitsism*


 • Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (tell + show1)

<https://htk.tlu.ee/oppevara/node/774> Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (show 2) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/3668> Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (show 2.1) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/3823> *

 • Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask 7)**

<https://htk.tlu.ee/oppevara/node/2078> *


 • Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask6)***

<https://htk.tlu.ee/oppevara/node/3825> Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask 5)*** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/2079> Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask4)*** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/3821> Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask3)** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/3820> Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask2)* <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/3818> Klassitsism. Sissejuhatus (kultuurilooline taust) (ask1)* <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/3817> Klassitsism. Sissejuhatus (kultuuriline taust) (do) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/2082>

MÕISTED[muuda]

 1. Klassitsism (lad. k. esmaklassiline, suurepärane, näidislik ehk eeskujulik) on epohh, mis iseloomustab antiikkultuurist eeskujusid otsiv ning lihtsust, selgust, vormitäiuslikkust rõhutav suunda kunstis ja kirjanduses (17. saj. kuni 19. saj. keskpaik). Selle esinemist muusikas paigutatakse ajaliselt ajavahemikku 18. sajandi teisest poolest kuni 19. sajandi alguseni. Ajalooline „klassitsismi" mõiste tekib alles 1836. a. Haydni, Mozarti ja Beethoveni muusika arvustamisega. Klassitsism on suund, mille taotlus oli lihtsus, harmoonilisus ja tasakaalukus (#kunst, #ajalugu). Klassitsistliku stiili kõrgaega paigutatakse aastavahemikku 1780–1810, sellele eelnes nn
 2. varaklassitsism (​​1760–1780) (nt
 3. Mannheimi koolkond u 1750– u 1780) ja nn
 4. eelklassitsism (1720–1760), mida on nimetatud ka ülemineku ajaks barokkstiili ja klassitsismi vahel. 60 aastat üleminekuaega on ebatavaliselt pikk, kuid erinevused sellele eelnenud barokkstiili suhtes on märgatavad. Selle sisse mahuvad veel erinevad vähem tuntud stiilid nagu
 5. galantne stiil ja
 6. tundlik stiil (loe edasi 18. sajand: teel klassitsismi poole), mis valmistavad ette selle sajandi
 7. Viini klassikud Haydni, Mozarti, Beethoveni tipploomingut. Seevastu on üleminek klassitsismist järgnevale periooodile,
 8. romantism (muusika) (19. sajandil), suhteliselt sujuv (hägune). Seetõttu käsitletakse mõlemad perioodid sageli ka ühise nimetaja alla
 9. klassikalis-romantiline periood.
 10. rangest stiilist (polüfooniast) teadlik eemaldumine
 11. motiivika poole
 12. faktuur (vähem hääli)
 13. harmoonilise rütmi aeglustumine
 14. formaalsed kadentsid
 15. kontserdid kontserdielu
 16. renessansiajastu
 17. barokiajastu
 18. Georg Friedrich Händel
 19. hilisbarokk
 20. noodikirjastamine
 21. Klassitsismi ajastu muusika
 22. väljenduslaad
 23. meloodia
 24. homofooniline saatefaktuur
 25. heliredel
 26. arpedžo
 27. meloodia harmoniseerimisskeem
 28. vormid: sümfoonia, keelpillikvartett ja klaverisonaat
 29. instrumentaalmuusika
 30. sümfoonia
 31. keelpillikvartett
 32. klaverisonaat
 33. koosseis
 34. klassikaline orkester
 35. pill
 36. viiul
 37. oboe
 38. trompet
 39. timpanid
 40. Puupuhkpillid
 41. sõrmeaukude süsteem
 42. klappsüsteem
 43. Viini klassikud
 44. Joseph Haydn (1732–1809)
 45. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
 46. Ludwig van Beethoven (1770–1827)


21) Mannheimi koolkond[muuda]

 • Klassitsism. Mannheimi koolkond

(tell + show1) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/807> Klassitsism. Mannheimi koolkond (show 2) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1310> Klassitsism. Mannheimi koolkond (show 3) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1244> Klassitsism. Mannheimi koolkond (ask 5)*** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1252> Klassitsism. Mannheimi koolkond (ask 4)*** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1271> Klassitsism. Mannheimi koolkond (ask 3)** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1184> Klassitsism. Mannheimi koolkond (ask 2)* <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1183> Klassitsism. Mannheimi koolkond (ask 1)* <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1182> Klassitsism. Mannheimi koolkond (do) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/3884= >

MÕISTED[muuda]

 1. Mannheimi koolkond (saks. k. Mannheimer Schule) (u 1750– u 1780) kujunes välja 18. sajandi keskel Mannheimi linnas Pfalzi õukonna Kuurvürst Karl Theodor (1742–1799, alates 1778 resideerus Münchenis) õukonnakapelli orkestristiilist. Mannheimi koolkonna uuendustel on itaalia eeskujud, kuid need arenevad välja iseloomulikeks. Silmatorkav on musitseerimise loomulikus ja hoogsus ning sentimentaalsus, osa sellest stiilist peetakse omal kaasajalgi moeks ja lahjenevad nö tühjadeks maneerideks.
 2. Christian Friedrich Daniel Schubart Saksa poeet, publitsist ja helilooja kirjutas 1775: "Mannheim - suurepärane koolkond esitamisel, kuid mitte leiutamisel. Maitses valitseb ühekülgsus".
 3. Charles Burney tol ajal oma Euroopa reisid päevikutena avaldanud inglise muusikaajaloolane
 4. Leopold Mozart Wolfgang Amadeus Mozarti isa
 5. Mannheimi õukonnakapell
 6. orkester
 7. stiilivõte
 8. forte on kui kõu,
 9. crescendo on nagu katarakt [läätsekae],
 10. diminuendo meenutab kaugustesse voolavat kristallset jõge.
 11. meloodia valitseb
 12. nummerdatud bass puudub
 13. paarisarvulised meetrumid (2, 4, 8),
 14. tantsulisus,
 15. rahvalikus
 16. variatiivsed
 17. teemad
 18. sonaadivorm
 19. sümfoonia esimene osa variatiivsete teemade ja
 20. motiividega, elava iseloomuga
 21. barokk
 22. afekt
 23. kontrast (sonaadivormile iseloomulikud emotsionaalselt vastandlikud teemad)
 24. sümfoonia kolmanda osana lisandub menuett
 25. menuett
 26. trepidünaamika
 27. crescendo efekte
 28. püsiv harmoonia
 29. figuratsioon
 30. f
 31. p
 32. muusikaline dramaturgia
 33. puhkpillirühm
 34. Esitusstiil
 35. dünaamiline kontrast,
 36. crescendo sh järgjärgult kasvavad dünaamilised muutused ehk
 37. diminuendo ning järg-järgult kahanevad dünaamilised muutused ehk
 38. Jan Stamic, Jan Václav Stamic (Johann Stamitz) (1717-1757) õukonnakapelli (orkestri) asutaja, helilooja, dirigent ja viiuldaja . Stamitz komponeeris mh 58 sümfooniat ja 10 orkestritriot (mida saab nimetada ka keelpillide sümfooniateks).
 39. Carl Stamitz (1745–1801, ka viiulimängija,
 40. Anton Stamitz (1750–1798 või 1809, ka viiulimängija)
 41. Christian Cannabich (1731–1798, ka viiuliimängija, dirigent),
 42. Franz Xaver Richter (1709-1789),
 43. Anton Filtz (Fils) (1725–1760, ka tšellomängija),
 44. Ignaz Holzbauer (1711-1783, dirigent, helilooja)
 45. Johann Baptist Wendling (flöödimängija),
 46. Alexander Lebrun (oboe mängija),
 47. Innocenz Danzi (tšellomängija),
 48. Karl Josef Toeschi (viiulimängija),
 49. Johannes Toeschi (viiulimängija)
 50. Orkestri koosseis
 51. keelpillid
 52. puhkpillid
 53. partii
 54. flööt
 55. oboe
 56. klarnet
 57. fagott
 58. trompet
 59. metsasarve
 60. timpanid.
 61. Mannheimi sümfoonia
 62. allegro,
 63. presto
 64. andante
 65. menuett
 66. finaal
 67. prestissimo) (=IV)
 68. karakter
 69. fanfaarid
 70. trompet
 71. aaria
 72. ooper
 73. tema = teema
 74. transicion = üleminek (järgmisele teemale)
 75. grupo final = lõpetav lõik
 76. retransicion = üleminek tagasi
 77. desarrollo = areng
 78. pedal = ketramine ühel motiivil
 79. SC = poolkadents, mis lõpeb dominandil e viiendal astmel
 80. CP = täiskadents, mis lõpeb toonikal e esimesel astmel.
 81. Hugo Riemann
 82. stiililisi võtteid ja käsitluslaade (maneerid)
 83. "Mannheimer Walze" (Mannheimi rull),
 84. "Mannheimer Rakete" (Mannheimi rakett),
 85. "Mannheimer Seufzer" (Mannheimi ohe).
 86. "Mannheimer Funke" (Mannheimi säde)
 87. "Mannheimer Schleifer" (Mannheimi keerutus)
 88. "Mannheimer Bebungen" (Mannheimi värinad)
 89. "Mannheimer Vögelchen" (Mannheimi linnukesed)
 90. dünaamika,
 91. motiivika,
 92. faktuur
 93. register
 94. tempog
 95. maneerism


22) Klassitsistlik ooper[muuda]

Klassitsism. Ooper (tell+show) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/814>

Klassitsism. Ooper (ask 4)*** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1180> Klassitsism. Ooper (ask 3)** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1179> Klassitsism. Ooper (ask 2)*** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1178> Klassitsism. Ooper (ask 1)* <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1177> Klassitsism. Ooper (do) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1181>

MÕISTED[muuda]

 1. muusikažanr
 2. teatrižanr
 3. Georg Friedrich Händel (1685–1759). Vaatamata sellele, et Händel oli väga andekas helilooja, sattus 1728. a. tema juhtud ooperiteater pankrotti.
 4. koomiline ooper (opera buffa).
 5. meloodiad
 6. armukolmnurk
 7. Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736)
 8. intermeedium naljakas ja põhiooperit parodeeriv vahemäng
 9. "Teenija-käskjanna" (La serva padrona, 1733) esimene koomiline ooper
 10. laulumäng (sks. k. Singspiel) sündis 18. sajandi keskel ning sai mõjutusi inglise ja prantsuse laulumängudelt, mis jõudsid Saksamaale rändtruppide kaudu.
 11. opera seria (nn tõsine ooper; Dramma per musica, it. k. muusikaline draama) läbis samuti uuenduse läbi
 12. Böömimaa aladelt (täna Saksamaal)
 13. Christoph Willibald Glucki (1714–1787)
 14. lavamuusika
 15. draama
 16. muusikaline stseen
 17. etteaste
 18. da-capo-aaria
 19. retsitatiiv
 20. kõnelaul
 21. dramaatilisus
 22. koor
 23. ballett
 24. avamäng
 25. ooperi draama
 26. ooperihelilooja
 27. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
 28. "Figaro pulm" (1786)
 29. "Don Giovanni" (1787)
 30. Võluflööt" (1791)
 31. "Xerxes" (1738 London) Ooper ise kukkus läbi Londonis, seda mängiti vaid mõned korrad. 19. sajandil taasavastati seda aariat ja sellest kujunes Händeli üks maailma tuntumaid teoseid.
 32. kastraat
 33. kontra-tenor (meeshääl)
 34. kontra-alt
 35. mezzo-sopran (naishääled)
 36. "Orfeus ja Euridice" (Gluck) (1762 Viin / 1774 Pariis)
 37. reformooper, helilooja püüdis lihtsustada senise tõsise ooperi keerulisi libretosidi (tekst ja lugu) ja muusikat.
 38. "Armida“ (Haydn) (1784 Esterházy loss, Eisenstadt, Austria)
 39. esiettekanne
 40. aaria (it. k. air, mitmus arie) itaalia ja prantsuse ooperi kontekst 18. saj
 41. Alessandro Scarlatti (1660–1725)
 42. da capo (it. k. algusest peale) (A–B–A) versioonis
 43. ritornello'ga (instrumentaalse osaga), mis sõna otseses mõttes tähendas aaria motiivide "väikest tagasitulekut"
 44. peategelane
 45. lava
 46. tants
 47. ooperiaaria
 48. MIDI
 49. 18. sajandi ooper
 50. kostüüm
 51. libreto
 52. partituur
 53. tiitelleht
 54. illustratsioon
 55. ooperiajalugu
 56. 18. sajandi itaalia ooper Naapolis


23) Klassitsistlik instrumentaalmuusika[muuda]

Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (tell) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/816> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (show) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/3619> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (show2) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/4089> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (ask 7)*** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/4351> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (ask 6)** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1348> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (ask 5)*** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1166> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (ask 4)*** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1164> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (ask 3)** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1157> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (ask 2)** <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1156> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (ask 1)* <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1155> Klassitsism. Instrumentaalmuusika ja s=C3=BCmfonism (do) <https://htk.tlu.ee/oppevara/node/1167>

MÕISTED[muuda]

 1. instrumentaalmuusika
 2. sonaadivorm ehk sonaat-allegro Klassikaline sonaadivorm
 3. ekspositsioon (eksponeerimine tähendab e. k. esitlema) - selles osas saab teineteist selgesti eristada peateemat (peapartii) ja sellele vastanduvat kõrvalteemat, neid kahte osa ühendab sidepartii ning osa lõpus on toonikahelistikku kinnitav lõpupartii.
 4. töötlus - selles osas vahelduvad helistikud ning arendatakse (varieeritakse, muudetakse, fragmenteeritakse e võetakse osadeks) ekspositsioonis esitletud teemasid, lõpu poole on enamasti kulminatsioon ehk teose peamine kõrgpunkt.
 5. repriis - selles osas kordub sama muusikaline materjali, mis algul ekspositsioonis tutvustatud, kuid muutunud on helistikud: ka teine teema (kõrvalpartii) on nüüd toonikahelistikus.
 6. helistik
 7. toonika ehk põhihelistik
 8. dominanthelistik
 9. peateema
 10. klassikaline tüüpvorm
 11. vormiskeem
 12. sonaaditsükkel. Sonaaditsükkleid on nii kolmeosalisi (kiire-aeglane-kiire) kui ka neljaosalisi (kiire-aeglane-menuett-kiire). Kolmeosalist tsüklit leiab tavaliselt teostes kammeransamblitele (erinevatele instrumentaalkoosseisudele) ning neljaosaline tsükkel on kasutusel põhiliselt sümfooniates ja keelpillikvartettides. Näiteks Joseph Haydni sümfooniad on neljaosalised alates sümfooniast nr 28 (1765) (kokku 104), loe tema sümfooniate Vikipeediaartiklit (ing. k.).
 13. sümfoonia
 14. keelpillikvartett
 15. Joseph Haydn
 16. instrumentaalkoosseis
 17. klahvpill
 18. klavessiin
 19. klaver
 20. kammeransambli koosseis
 21. klaveriduo (klahvpill + meloodiapill)
 22. klaveritrio (klahvpill + viiul + tšello).
 23. Klassikaline sümfooniaorkester kujunes välja 18. sajandi keskel ning oluline roll oli selle kujunemisel Mannheimi õukonnaorkestril (vt Mannheimi koolkond). Keelpillirühmale, kuhu kuulusid I ja II viiulid, vioolad ja tšellod ning kontrabassid, liidetakse puupilliderühm järgmiste pillidega: flööt, oboe, klarnet (Wolfgang Amadeus Mozarti poolt) ja fagott. Vaskpillidest olid esindatud ainult trompetid ja metsasarved, hiljem liitis Ludwig van Beethoven antud koosseisu ka tromboonid.
 24. Wolfgang Amadeus Mozart
 25. Mannheimi koolkond Mannheimi õukonnaorkester
 26. keelpillirühm I ja II viiulid, vioolad ja tšellod ning kontrabassid
 27. viiul
 28. vioola
 29. tšello
 30. kontrabass
 31. puupilliderühm: flööt, oboe, klarnet (Wolfgang Amadeus Mozarti poolt) ja fagott.
 32. flööt
 33. oboe
 34. klarnet
 35. fagott
 36. vaskpillid trompet ja metsasarv hiljem liitis Ludwig van Beethoven antud koosseisu ka tromboonid
 37. trompet
 38. metsasarv
 39. tromboon