Mine sisu juurde

HTML:ISO 8859-5

Allikas: Vikiõpikud

Tuntud ka kui Kirillitsa.

Mõeldud kirillitsat kasutavate keelte tarbeks, näiteks vene, ukraina ja valgevene keel. Kodeering pole aga kuigi laialt levinud ning pigem kasutatakse KOI8-R ja KOI8-U, ja ka Windows-1251 kodeeringut.

ISO/IEC 8859-5
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\&#93^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xkasutamata
9x
AxNBSPЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌSHYЎЏ
BxАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
CxРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
Dxабвгдежзийклмноп
Exрстуфхцчшщъыьэюя
Fxёђѓєѕіїјљњћќ§ўџ