Mine sisu juurde

HTML:KOI8-R

Allikas: Vikiõpikud

Mõeldud katmaks vene keele vajadusi, ent sobib ka bulgaaria keelele. Samasse perekonda kuulub ka KOI8-U kodeering, mis on mõeldud ukraina keelele.

KOI8-R
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\]^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8x
9xNBSP°²·÷
Axё
BxЁ©
Cxюабцдефгхийклмно
Dxпярстужвьызшэщчъ
ExЮАБЦДЕФГХИЙКЛМНО
FxПЯРСТУЖВЬЫЗШЭЩЧЪ