WCAG 1.0

Allikas: Vikiõpikud

WCAG 1.0


Prioriteet 1[muuda]

Veebiarendaja peab selle prioriteedi nõudmised täitma. Vastasel juhul on osadele kasutajatele võimatu leheküljel asuvale infole ligi pääseda. Selle prioriteedi rahuldamine on eeldus selleks, et teatud kasutajate grupid saaksid üleüldse veebidokumente kasutada.

Üldine[muuda]

 • Paku teksti-ekvivalent igale mitte-teksti elemendile
 • Veendu, et kogu informatsioon, mida edastatakse värviga on saadaval ka ilma värvita
 • Märgista keelelised muutused dokumendi tekstis ja teksti-ekvivalentides
 • Organiseeri dokumendid nõnda, et nad oleksid loetavad ka ilma stiililehtedeta
 • Ensure that equivalents for dynamic content are updated when the dynamic content changes
 • Seni kuni kasutaja agendid ei luba kasutajatel kontrollida vilkumist, väldi ekraani vilkumise põhjustamist
 • Kasuta võimalikult selget ja lihtsat keelt, mis antud lehekülje sisu puhul kohane

Ning kui sa kasutad pilte ja pildikaarte (image-maps)[muuda]

 • Paku pildikaardi iga aktiivse regiooni puhul lisaks ka samaväärseid teksti-linke
 • Kasuta serveripoolsete kliendikaartide asemel kliendipoolseid pildikaarte. Välja arvatud juhul, kui regioone pole võimalik määrata olemasolevate geomeetriliste kujunditega.

Ning kui sa kasutad tabeleid[muuda]

 • Märgista andmetabelites ridade ja veergude päised
 • Kasuta märgendikeelt, et siduda andmelahtrid ja päiselahtrid andmetabelites, kus on kaks või rohkem taset rea või veerupäiseid

Ning kui sa kasutad raame (frames)[muuda]

 • Määra igale raamile pealkiri, et hõlbustada raamide identifitseerimist ja navigeerimist

Ning kui sa kasutad applette ja skripte[muuda]

 • Veendu, et leheküljed on kasutatavad, kui skriptid, appletid ja muud programmeeritavad objektid on väljalülitatud või pole saadaval. Kui see pole võimalik, siis paku ekvivalentset infot alternatiivsel käideldaval leheküljel.

Ning kui sa kasutad multimeediat[muuda]

 • Seni kuni kasutaja agendid ei suuda automaatselt ette lugeda visuaalse klipi teksti-ekvivalenti, paku helilist kirjeldust olulisest infost multimeedia-esitluse visuaalses klipis
 • Sünkroniseeri iga ajal-baseeruva multimeedia-esituse (näiteks filmi või animatsiooni) ekvivalentsed alternatiivid (näiteks subtiitrid või audio-kirjeldused) esitluse endaga.

Ning kui kõik muu ebaõnnestub[muuda]

 • Kui ka pärast suurimaid pingutusi ei õnnestu sul luua käideldavat lehekülge, siis tee kättesaadavaks link alternatiivsele leheküljele, mis kasutab W3C tehnoloogiaid, on käideldav, omab ekvivalentset informatsiooni (või funktsionaalsust), ning mida uuendatakse sama tihti kui mittekäideldavat (originaalset) lehekülge.

Prioriteet 2[muuda]

Veebiarendaja peaks rahuldama selle prioriteedi nõudmised. Vastasel juhul on osadele kasutajatele raske leheküljel asuvale infole ligi pääseda. Selle prioriteedi rahuldamine eemaldab olulised tõkked, mis takistavad veebilehtedele ligipääsemist.

Üldine[muuda]

 • Veendu, et tausta ja esiplaani värvide kombinatsioonid pakuvad piisavalt kontrasti, kui veebilehte vaatab kasutaja, kellel on värvide tajumise puue, või kui lehte vaadatakse mustvalgel ekraanil [Priority 2 for images, Priority 3 for text]
 • Kui leidub sobiv märgendkeel, siis kasuta info edastamiseks pigem seda kui pilte
 • Loo dokumente, mis valideeruvad avaldatud formaalsete grammatikate vastu
 • Kasuta stiililehti, et kontrollida paigutust ja kujundust
 • Kasuta võimaluse korral absoluutsete mõõtühikute asemel suhtelisi. Seda nii märgendkeele atribuutides kui stiililehtede atribuutide väärtustes.
 • Kasuta pealkirja-elemente märkimaks dokumendi struktuuri. Kasuta neid kooskõlas spetsifikatsiooniga.
 • Märgenda loendid ja loendi elemendid korrektselt
 • Märgenda tsiteerimised. Ära kasuta tsiteerimiselemente saavutamaks kujunduslikke effekte nagu näiteks lõigu taandamine.
 • Veendu, et dünaamiline sisu on ligipääsetav. Kui seda pole võimalik teha, siis paku alternatiivne esitus või lehekülg.
 • Väldi lehekülje sisu vilkumist. (Seni, kuni kasutaja agendid ei paku kasutajatele võimalust vilkumise kontrollimiseks.)
 • Ära loo perioodiliselt automaatselt värskenduvaid lehekülgi. (Seni, kuni kasutaja agendid ei paku kasutajatele võimalust värskendamise peatamiseks.)
 • Ära kasuta märgendkeelt lehekülgedevaheliseks ümbersuunamiseks. (Seni, kuni kasutaja agendid ei paku kasutajatele võimalust automaatse ümbersuunamise peatamiseks, konfigureeri parem oma server nõnda, et see teostaks ümbersuunamisi.)
 • Ära tekita uusi aknaid ilma kasutajat eelnevalt informeerimata. (Seni, kuni kasutaja agendid ei paku kasutajatele võimalust uute akande loomist välja lülitada, ära tekita pop-up aknaid või vii fookust teise aknasse kasutajat eelnevalt informeerimata.)
 • Kasuta W3C tehnoloogiaid, kui need on saadaval ning ülesandeks sobilikud. (Kasuta tehnoloogiate uusimaid versioone, kui need on toetatud.)
 • Väldi W3C tehnoloogiate deprecated featuure
 • Jaga suured infoblokid hallatavamateks gruppideks seal kus loomulik ja sobilik
 • Identifitseeri selgelt iga lingi sihtmärk
 • Paku meta-andmeid, et lisada semantilist informatsiooni lehtedele ja saitidele
 • Paku informatsiooni leheküljestiku üldise struktuuri kohta. (Näiteks sisukaart või sisukord.)
 • Kasuta navigatsioonimehhanisme konsistentsel moel

Ning kui sa kasutad tabeleid[muuda]

 • Ära kasuta tabeleid paigutuseks, kui tabel pole lineariseeritud kujul arusaadav. (Kui sul ei õnnestu tabelitest loobuda, siis paku alternatiivset tabelivaba lehekülge.)
 • Kui kasutatad paigutuseks tabelit, siis ära kasuta struktuuri lisavaid märgendeid visuaalse formaatimise eesmärgil

Ning kui sa kasutad raame[muuda]

 • Kirjelda raamide eesmärke, kui raamide pealkirjad ei paku piisavalt infot mõistmaks, kuidas raamid omavahel seotud on

Ning kui sa kasutad vorme[muuda]

 • !!! Until user agents support explicit associations between labels and form controls, for all form controls with implicitly associated labels, ensure that the label is properly positioned.
 • Loo otsesed seosed vormi elementide ja neid kirjeldavate siltide vahele

Ning kui sa kasutad skripte ja applette[muuda]

 • Veendu, et sündmuste haldurid on sisestusvahendist sõltumatud
 • Väldi objektide liikumist lehekülgedel. (Seni kuni kasutaja-agendid ei paku kasutajatele võimalust liikumisi seisata.)
 • Tee programmeeritud objektid otseselt kättesaadavateks või kompatiibliks assisteerivate tehnoloogiatega [Priority 1 if functionality is important and not presented elsewhere, otherwise Priority 2.]
 • Veendu, et igat element, millel on oma liides, saab opereerida sõltumata kasutatavast seadmest
 • Määra loogilised sündmuste haldurid seadmest sõltuvate sündmuste haldurite asemel

Prioriteet 3[muuda]

Veebiarendaja võib rahuldada ka selle prioriteedi nõudmised. Vastasel juhul on osadele kasutajatele mõneti raske leheküljel asuvale infole ligi pääseda. Selle prioriteedi rahuldamine parandab ligiüääsetavust veebilehtedele.

Üldine[muuda]

 • Defineeri iga lühendi ja akronüümi tähendus seal, kus see esmakordselt dokumendis esineb.
 • Määra dokumendi primaarne keel
 • Loo loogiline liikumisjärjekord läbi linkide, vormi elementide ja objektide
 • Paku klaviatuuri kiirkäsklusi oluliste linkide tarbeks. Ka nendele linkidele, mis asuvad kliendipoolsetes image-map-des; vormi kontroll-elementidele ning vormi kontrollelementide gruppidele.
 • Ära paiguta linke üksteise kõrvale ilma vahet jätmata. Eralda lingid vähemalt ühe prinditava sümboliga. (Seni, kuni kasutaja-agendid (ja assisteerivad tehnoloogiad) ei renderda kõrvutiasuvaid linke selgelt eristuvatena.)
 • Paku infot, nii et kasutajad võiksid saada dokumente vastavalt oma eelistustele. (Näiteks keel, Content-type, jne.)
 • Kasuta navigatsiooniribasid, et navigatsioon selgelt eristada ning pakkuda kasutajatele ligipääsu sellele.
 • Grupeeri seotud lingid. Anna grupile nimi, ning seni, kuni kasutaja-agendid ise abi ei paku, paku võimalust grupist mööduda.
 • Kui pakud otsingut, siis paku seda erinevale oskustasemele ja eelistustele
 • Paiguta eristav info pealkirjade, lõikude, loendite jms algusesse
 • Paku infot dokumentide kollektsioonide kohta. (Näiteks mitmeleheküljelise dokumentide puhul.)
 • Paku võimalust jätta vahele mitme-realine ASCII kunsti blokk
 • Täienda teksti graafika ja auditoorse presentatsiooniga seal, kus see abistab lehekülje sisust arusaamisel.
 • Loo kujundus, mis on ühtlane üle terve lehekülgede grupi

Ning kui sa kasutad pilte ja pildikaarte[muuda]

 • Paku pildikaardi iga aktiivse regiooni puhul lisaks ka samaväärseid teksti-linke. (Kuni kasutaja-agendid ei renderda automaatselt teksti-ekvivalente pildikaartide linkidele.)

Ning kui sa kasutad tabeleid[muuda]

 • Loo tabelitele kokkuvõtted (summary)
 • Paku tabeli päiste siltidele lühendeid
 • ??? Until user agents (including assistive technologies) render side-by-side text correctly, provide a linear text alternative (on the current page or some other) for all tables that lay out text in parallel, word-wrapped columns.

Ning kui sa kasutad vorme[muuda]

 • !!! Until user agents handle empty controls correctly, include default, place-holding characters in edit boxes and text areas.

Välislingid[muuda]