Mine sisu juurde

Visual Basic 2005/Sissejuhatus

Allikas: Vikiõpikud

Sissejuhatus[muuda]

Selle wikiraamatu eesmärgiks on olla abimaterjaliks algajatele informaatikatudengitele ning teistele Visual Basic programmeerimiskeelt õppida soovijatele. Tutvustatakse põhimõisteid ning tuuakse rohkelt näiteid reaalsete programmeerimisülesannete näol.

Esmapilk Graafilisele liidesele

Visual Basic 2005 a'la VB 8 on objektorienteeritud programmeerimiskeel. Paljud kujutavad ette endale, et klassikaline Basic on ehituselt lihtne, kus koodi on kerge üles ehitada. Arvatakse, et kuigi temaga saab palju teha, on ta tegevusvaldkond piiratud. See kõik ei ole vale, tõepoolest - selles peitub osake tõtt, samas VB 8 ei ole enam klassikaline Basic.

Basic on tuntud kui keel, milles on võimalik lahendada ülesandeid ilma laskumata detailidesse selles osas, kuidas süsteem on ehitatud, kuidas andmeid talletatakse, kuidas toimub mälujagamine jne. See iseloomustab ka VB 8, aga lisaga, et see kõik on vajadusel siiski võimalik. Kuna selles keeles on tavaproblemaatika vähendatud miinimumini, saab keskenduda probleemi lahendamisele. See on põhjus miks, leidub tema eelkäijate märgatavalt suures kogumikes koode internetis, miks suurfirmad eelistavad .asp veebilehti, miks ei leidu programmeerijaid, kes sellest keelest pole midagi kuulnud.

Ümberlükkamatult omab Basic ühte suurimat aktiivset kasutajate hulka maailmas. Kui kohalikel inimestel meeldib uhkeldada oma oskustega, pole harv näht, kui mainitakse oma inglise keele oskuseks 'fluent', omades mitte lähedalegi sarnaseid oskuseid. Sarnane hooplemine kehtib ka osade Basic programmeerijate seas. Basic on nõnda lihtne, et isegi algaja saaks sellega midagi korda saata ja kui ta on sellega hakkama saanud, peab ta ennast juba programmeerijaks. Tihti leidub juhuseid kus sellega piirdutaksegi, mis jätab mõne teise keele harrastaja neile altkulmu vaatama.

Basic sobib hästi algajatele kellel puudub eelnev programmeerimise kogemus, kuid sarnaselt teistele keeltele, peab õppijal olema kannatust tuhnida help-failides ja soov hea lugemuse saavutamiseks, kui on soov saada programmeerimises tõeliselt osavaks. Kuigi Basic laadseid raamatuid võib leida mujaltki, peaks see olema üks esimesi Emakeelseid materjale just Visual Basic 2005 kohta.

Kuvaripilt[muuda]

  • Nimeriba: WindowsApplication1 - Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition
  • Menüüriba: ( File | Edit | View | Project | Debug | Data | Tools | Window | Community |Help ) sisaldab grupeeritult erinevaid käske.
  • Nupuriba: ehk kiirvalik on valik menüükäskudest, mida saab lisada, eemaldada ja ise luua.
  • Töövahendite kast: vasakul asuv aken kus on loetelu objektidest mida saad lisada.
  • Disainimise kast: vasakult teine kast, kus saab visuaalse külje üles ehitada. NB: Pildil on näidatud mis juhtub kui asi pange läheb
  • Kaasatud objektide kast: Paremal üleval, sisaldab endas kõiki faile mis on projektiga kaasatud.
  • Sätestuse kast asub paremal lehe alaosas, valitud objektide andmeid saab sealt muuta
  • Olekuriba asub kuvaripildi alaosas, kus andmete sisestamisel, kopeerimisel, salvestamisel jne. ilmub selgitav tekst. Valmisolek on tähistatud "Ready".