Mine sisu juurde

PHP/Operaatorid

Allikas: Vikiõpikud
< PHP

Operaatorid on vajalikud muutujate väärtuse muutmiseks ja võrdlemiseks. Operaatorid on enamasti sümbolid.

Omistamine[muuda]

Omistamist kasutatakse näiteks uue muutuja loomisel. Omistamise operaatoriks on võrdusmärk =.

<?php
 $minuMuutuja= "Tere Maailm";
?>

Aritmeetikaoperaatorid[muuda]

Aritmeetikaoperaatorid
Operaator Nimi Näide Tulemus
+ Liitmine 5+4 9
- Lahutamine 5-4 1
* Korrutamine 5*4 20
/ Jagamine 5/4 1,25
% Jääk 5%4 1


Ühendamise operaator[muuda]

Javascriptis on selleks pluss (+), aga PHP-s on selleks punkt (.) allolevas näites ühendatakse parem pool vasakuga.

<?php
 $uusMuutuja = 'Tere'.'Maailm';
 echo $uusMuutuja;
 //brauseri aknas kuvatakse TereMaailm
?>

Arvestada tuleb seda ükskõik, mis andmetüübiga muutuja on muudetakse see tekstiks. Seda illustreerib alumine näide.

<?php
 $uusMuutuja = 5.8;
 $teineMuutuja = 3.5;
 $tulem = $uusMuutuja.$teineMuutuja;
 echo $tulem . '<br />';
 //annab tagasi 5.83.5
 echo getType($tulem);
 //annab tagasi väärtuse string
?>

Ühendatud määramisoperaatorid[muuda]

PHP-s on ainult üks õige määramise operaator: võrdusmärk. Ja reeglina kasutab operaator operande, kuid ei muuda nende väärtust, kuid need operaatorid rikuvad seda reeglit. Need operaatorid koosnevad tavaliseslt ühest aritmeetilisest operaatorist, millele järgneb võrdusmärk.

Nende operaatorite eesmärk on kiirendada koodi kirjutamist ja muuta kood loetavamaks. Ühendatud määramisoperaatorid on välja toodud allolevas tabelis.

Mõned määramis operaatorid
Operaator Näide On sama kui
+= $x += 5 $x = $x + 5
-= $x -= 5 $x = $x - 5
/= $x /= 5 $x = $x / 5
*= $x *= 5 $x = $x * 5
%= $x %= 5 $x = $x % 5
.= $x .= 'test' $x = $x . 'test'