Mine sisu juurde

PHP/Muutujad

Allikas: Vikiõpikud
< PHP

Muutuja algab PHP-s alati $-märgiga, millele järgneb muutuja nimetus. Muutuja nimi on suur- ja väiketähetundlik. st. et muutuja $mina ja $Mina on erinevad muutujad!

Muutuja nime osa võib alata tähe või allkriipsuga, millele võib järgneda suvaline arv tähti, numbreid, allkriipse.

$var   - OK
$Var   - OK
$2var  - VIGA, algab numbriga
$_2var - OK
$päev  - OK, kuna ä jääb lubatud tähekoodide vahemikku: chr(127) - chr(255)

Muutujatega seotud funktsioonid[muuda]

gettype() - Tagastab muutuja väärtuse tüübi

empty() - tagastab TRUE (tõene) väärtuse, kui muutuja on deklareerimata või omab tühi-väärtust (null, 0, tühi string)

is_null() - tagastab TRUE, kui muutuja on deklareerimata või omab väärtust NULL.

isSet() - tagastab TRUE, kui muutuja on deklareeritud.

Allpool tabel, mis juhul mingi funktsioon mis väärtuse annab:

  gettype() empty() is_null() isset() (boolean)
$x=""; string true false true false
$x=null; NULL true true false false
var $x; (väärtustamata) NULL true true false false
$x=array(); array true false true false
$x=false; boolean true false true false
$x=15; integer false false true true
$x=1; integer false false true true
$x=0; integer true false true false
$x=-1; integer false false true true
$x="15"; string false false true true
$x="1"; string false false true true
$x="0"; string true false true false
$x="-1"; string false false true true
$x="foo"; string false false true true
$x="true"; string false false true true
$x="false"; string false false true true