ORKESTRATSIOON. Transponeeriv muusikainstrument. Milline väide peab paika?

Allikas: Vikiõpikud
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

1. Pikoloflööt in Des kõlab kirjutatust

 • väike noon kõrgemal

suur terts kõrgemal suur sekst kõrgemal väike terts madalamal väike sekund madalamal suurendatud kvart madalamal vähendatud kvint kõrgemal suur septim kõrgemal suur noon kõrgemal vähendatud kvint madalamal puhas kvart kõrgemal suur sekund kõrgemal puhas oktav kõrgemal väike sekund kõrgemal puhas kvart madalamal suur sekund madalamal väike septim kõrgemal puhas kvint kõrgemal suur deetsim kõrgemal suur terts madalamal väike terts kõrgemal väike deetsim kõrgemal väike sekst kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal

2. Pikoloflööt in C kõlab kirjutatust

 • puhas oktav kõrgemal

suur noon kõrgemal puhas kvint kõrgemal suur terts madalamal väike sekst kõrgemal suur deetsim kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal väike sekund kõrgemal puhas kvart kõrgemal suur sekund kõrgemal väike deetsim kõrgemal väike terts madalamal väike terts kõrgemal vähendatud kvint madalamal suur septim kõrgemal suur sekst kõrgemal suur sekund madalamal väike noon kõrgemal väike sekund madalamal puhas kvart madalamal suur terts kõrgemal suurendatud kvart madalamal suurendatud kvart kõrgemal väike septim kõrgemal

3. Pikolotrompet in F kõlab kirjutatust

 • puhas kvart kõrgemal

vähendatud kvint madalamal suur sekund kõrgemal suur noon kõrgemal väike sekund madalamal väike sekst kõrgemal suur sekund madalamal suurendatud kvart kõrgemal suur sekst kõrgemal väike deetsim kõrgemal väike terts madalamal väike septim kõrgemal puhas oktav kõrgemal suurendatud kvart madalamal vähendatud kvint kõrgemal suur terts madalamal väike noon kõrgemal suur deetsim kõrgemal suur septim kõrgemal suur terts kõrgemal puhas kvart madalamal puhas kvint kõrgemal väike terts kõrgemal väike sekund kõrgemal

4. Pikoloklarnet in Es kõlab kirjutatust

 • väike terts kõrgemal

väike noon kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal suur terts kõrgemal väike sekst kõrgemal suur sekund madalamal väike deetsim kõrgemal puhas kvart kõrgemal vähendatud kvint madalamal puhas oktav kõrgemal suur deetsim kõrgemal suur terts madalamal väike sekund kõrgemal väike septim kõrgemal puhas kvart madalamal suur noon kõrgemal suurendatud kvart madalamal väike terts madalamal suur sekund kõrgemal puhas kvint kõrgemal suur septim kõrgemal väike sekund madalamal suur sekst kõrgemal

5. Pikolotrompet in Es kõlab kirjutatust

 • väike terts kõrgemal

vähendatud kvint madalamal väike noon kõrgemal suur terts madalamal suur deetsim kõrgemal väike terts madalamal puhas kvart kõrgemal suur noon kõrgemal suur septim kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal väike sekund madalamal suur sekund kõrgemal väike sekst kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal puhas kvart madalamal suur sekst kõrgemal puhas oktav kõrgemal väike deetsim kõrgemal väike sekund kõrgemal suurendatud kvart madalamal suur terts kõrgemal suur sekund madalamal väike septim kõrgemal puhas kvint kõrgemal

6. Sopraniino kõlab kirjutatust

 • väike terts kõrgemal

väike sekst kõrgemal väike septim kõrgemal suur terts kõrgemal väike sekund kõrgemal puhas oktav kõrgemal suur sekst kõrgemal väike sekund madalamal suurendatud kvart madalamal vähendatud kvint kõrgemal suur deetsim kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal suur noon kõrgemal väike terts madalamal puhas kvint kõrgemal suur septim kõrgemal väike noon kõrgemal suur sekund madalamal vähendatud kvint madalamal puhas kvart madalamal suur sekund kõrgemal puhas kvart kõrgemal suur terts madalamal väike deetsim kõrgemal

7. Pikolotrompet in D kõlab kirjutatust

 • suur sekund kõrgemal

suur sekund madalamal vähendatud kvint madalamal suurendatud kvart madalamal suur terts madalamal suur noon kõrgemal väike sekund madalamal suur terts kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal suur deetsim kõrgemal puhas kvart kõrgemal puhas kvint kõrgemal väike terts madalamal väike sekst kõrgemal puhas kvart madalamal väike deetsim kõrgemal suur septim kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal väike noon kõrgemal suur sekst kõrgemal väike terts kõrgemal puhas oktav kõrgemal väike sekund kõrgemal väike septim kõrgemal

8. Klarnet in B kõlab kirjutatust

 • suur sekund madalamal

suur noon kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal suur deetsim kõrgemal suur sekund kõrgemal väike sekst kõrgemal suur terts kõrgemal väike sekund madalamal vähendatud kvint madalamal väike sekund kõrgemal suur terts madalamal puhas kvart madalamal vähendatud kvint kõrgemal väike septim kõrgemal suur septim kõrgemal väike deetsim kõrgemal suur sekst kõrgemal puhas kvint kõrgemal suurendatud kvart madalamal puhas kvart kõrgemal väike terts kõrgemal väike noon kõrgemal puhas oktav kõrgemal väike terts madalamal

9. Trompet in B kõlab kirjutatust

 • suur sekund madalamal

vähendatud kvint madalamal väike deetsim kõrgemal väike septim kõrgemal väike sekund madalamal suur septim kõrgemal suur terts kõrgemal väike terts madalamal puhas kvart kõrgemal väike noon kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal väike sekund kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal puhas kvint kõrgemal suurendatud kvart madalamal puhas kvart madalamal väike sekst kõrgemal suur deetsim kõrgemal suur noon kõrgemal puhas oktav kõrgemal väike terts kõrgemal suur terts madalamal suur sekst kõrgemal suur sekund kõrgemal

10. Sopransaksofon kõlab kirjutatust

 • suur sekund madalamal

väike deetsim kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal väike sekund kõrgemal väike terts madalamal suur terts kõrgemal suur deetsim kõrgemal väike sekst kõrgemal väike sekund madalamal suurendatud kvart kõrgemal suur terts madalamal väike terts kõrgemal suur sekund kõrgemal väike septim kõrgemal suur septim kõrgemal puhas kvint kõrgemal väike noon kõrgemal suur noon kõrgemal suur sekst kõrgemal puhas kvart kõrgemal suurendatud kvart madalamal puhas oktav kõrgemal vähendatud kvint madalamal puhas kvart madalamal

11. Inglissarv kõlab kirjutatust

 • puhas kvint madalamal

puhas kvart kõrgemal suur noon kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal suurendatud kvart madalamal väike deetsim kõrgemal suur terts madalamal vähendatud kvint madalamal puhas kvart madalamal väike noon kõrgemal suur septim kõrgemal puhas kvint kõrgemal väike terts kõrgemal väike sekund madalamal puhas oktav kõrgemal suur terts kõrgemal väike terts madalamal suur sekst kõrgemal väike sekst kõrgemal väike sekund kõrgemal suur sekund kõrgemal suur sekund madalamal suur deetsim kõrgemal väike septim kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal

12. Metsasarv in F viiulivõtmes kõlab kirjutatust

 • puhas kvint madalamal

suur sekst kõrgemal suur terts kõrgemal puhas kvint kõrgemal suur terts madalamal suurendatud kvart madalamal väike sekund madalamal puhas oktav kõrgemal vähendatud kvint madalamal puhas kvart kõrgemal väike sekund kõrgemal suur septim kõrgemal suur noon kõrgemal väike terts kõrgemal väike terts madalamal puhas kvart madalamal suurendatud kvart kõrgemal suur sekund kõrgemal väike sekst kõrgemal suur sekund madalamal väike deetsim kõrgemal suur deetsim kõrgemal väike noon kõrgemal väike septim kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal

13. Metsasarv in F bassivõtmes kõlab kirjutatust

 • puhas kvart kõrgemal

väike terts kõrgemal vähendatud kvint madalamal suur noon kõrgemal suurendatud kvart madalamal suur sekst kõrgemal puhas kvart madalamal suur terts madalamal suur septim kõrgemal väike terts madalamal väike sekund kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal väike septim kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal suur sekund kõrgemal suur terts kõrgemal puhas kvint kõrgemal väike deetsim kõrgemal suur deetsim kõrgemal väike sekst kõrgemal väike noon kõrgemal suur sekund madalamal puhas oktav kõrgemal väike sekund madalamal

14. Altsaksofon kõlab kirjutatust

 • suur sekst madalamal

suur sekund kõrgemal väike sekund kõrgemal suur sekund madalamal puhas kvart madalamal suur noon kõrgemal väike terts kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal puhas kvint kõrgemal väike noon kõrgemal suurendatud kvart madalamal suur terts kõrgemal puhas kvart kõrgemal väike septim kõrgemal suur deetsim kõrgemal suur septim kõrgemal väike sekst kõrgemal väike terts madalamal suur terts madalamal vähendatud kvint kõrgemal väike sekund madalamal vähendatud kvint madalamal suur sekst kõrgemal väike deetsim kõrgemal puhas oktav kõrgemal

15. Tšelesta kõlab kirjutatust

 • puhas oktav madalamal;

puhas oktav kõrgemal väike sekund madalamal väike deetsim kõrgemal suur sekund madalamal puhas kvart kõrgemal väike septim kõrgemal väike terts kõrgemal suur deetsim kõrgemal vähendatud kvint madalamal väike sekst kõrgemal väike terts madalamal suurendatud kvart madalamal suur terts madalamal suur sekst kõrgemal väike noon kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal suur terts kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal suur noon kõrgemal väike sekund kõrgemal suur sekund kõrgemal puhas kvint kõrgemal puhas kvart madalamal suur septim kõrgemal

16. Kontrafagott kõlab kirjutatust

 • puhas oktav madalamal

väike sekund madalamal suur deetsim kõrgemal suur terts madalamal väike sekund kõrgemal suurendatud kvart madalamal suur sekst kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal väike sekst kõrgemal suur sekund madalamal väike terts kõrgemal väike terts madalamal väike deetsim kõrgemal puhas oktav kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal puhas kvint kõrgemal väike noon kõrgemal suur septim kõrgemal suur terts kõrgemal puhas kvart madalamal väike septim kõrgemal puhas kvart kõrgemal suur noon kõrgemal vähendatud kvint madalamal suur sekund kõrgemal

17. Kontrabass bassivõtmes kõlab kirjutatust

 • puhas oktav madalamal

suur terts kõrgemal puhas kvart kõrgemal väike sekund madalamal vähendatud kvint madalamal puhas oktav kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal väike deetsim kõrgemal suur terts madalamal väike noon kõrgemal väike terts kõrgemal suur noon kõrgemal puhas kvart madalamal väike sekund kõrgemal suur sekund kõrgemal suur septim kõrgemal suurendatud kvart madalamal suur deetsim kõrgemal suur sekst kõrgemal puhas kvint kõrgemal väike terts madalamal vähendatud kvint kõrgemal väike septim kõrgemal väike sekst kõrgemal suur sekund madalamal

18. Kontrabass viiulivõtmes kõlab kirjutatust

 • puhas priim madalamal ehk seal, kus kirjutatud

puhas kvart madalamal vähendatud kvint kõrgemal suur deetsim kõrgemal puhas kvint kõrgemal puhas kvart kõrgemal väike sekst kõrgemal suur noon kõrgemal suur terts madalamal puhas oktav kõrgemal suurendatud kvart madalamal väike sekund kõrgemal väike terts madalamal suur sekund kõrgemal vähendatud kvint madalamal suur septim kõrgemal suur sekund madalamal väike deetsim kõrgemal väike sekund madalamal väike terts kõrgemal suur sekst kõrgemal suur terts kõrgemal väike septim kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal väike noon kõrgemal

19. Tenorsaksofon kõlab kirjutatust

 • suur noon madalamal

suur sekst kõrgemal väike septim kõrgemal suurendatud kvart madalamal suur sekund madalamal väike terts kõrgemal väike terts madalamal vähendatud kvint kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal väike sekund kõrgemal suur terts madalamal väike deetsim kõrgemal suur sekund kõrgemal suur septim kõrgemal väike noon kõrgemal väike sekund madalamal vähendatud kvint madalamal puhas kvint kõrgemal suur noon kõrgemal puhas oktav kõrgemal väike sekst kõrgemal suur terts kõrgemal suur deetsim kõrgemal puhas kvart madalamal puhas kvart kõrgemal

20. Bassklarnet in B kõlab kirjutatust

 • suur noon madalamal

suur deetsim kõrgemal väike sekund kõrgemal suur terts kõrgemal vähendatud kvint kõrgemal väike terts madalamal suur noon kõrgemal puhas kvint kõrgemal puhas kvart madalamal väike septim kõrgemal puhas kvart kõrgemal väike sekst kõrgemal väike deetsim kõrgemal puhas oktav kõrgemal suurendatud kvart kõrgemal suur sekund madalamal väike terts kõrgemal suur terts madalamal suur septim kõrgemal väike sekund madalamal väike noon kõrgemal suur sekst kõrgemal vähendatud kvint madalamal suur sekund kõrgemal suurendatud kvart madalamal