Mine sisu juurde

Microsoft Small Business Server 2003

Allikas: Vikiõpikud

Microsoft Small Business Server 2003
Juhend väikefirmale stabiilse ja funktsionaalse IT-taristu loomiseks


Käesoleva raamatu algne versioon on Peeter Parderi kursuse lõputöö, mida võib täiustada.


Tänapäeva väikefirmade edu võti peitub oma toodete ja/või teenuste müügis, klientidega suhtemises, uute kontaktide leidmises, konkurentide tegevuse jälgimises, oma ettevõtte töö kordineerimises ja toodete arendamises. Kõigi nende ülesannete edukaks täitmiseks vajatakse lihtsat, funktsionaalset ja mugavat tehnoloogiat, mis ei oleks liialt kallis kuid suudaks võistelda suurfirmade, korporatsionidega, kellel on pahatihti võimalus kasutada rohkem rahalisi vahendeid ja inimressursse kui seda saavad endale lubada 15 - 30 töötajaga väikeettevõtted.

Microsoft Windows Small Business Server 2003 (edaspidi SBS) on ärikriitiline lahendus, mille Microsoft on välja töötanud just firmadele, kellel ei ole ressursse või vajadus palgata IT meeskonda. SBS on ühtne, suhteliselt mugav ja odav viis lahendamaks väikefirmade arvutivõrgu administreerimise ja infosüsteemi loomise vajadused. Windows Small Business Server 2003 lubab ettevõtetel keskenduda oma äritegevuse edendamisele mitte IT probleemide tavaliselt kulukale lahendamisele.

Käesolev teos on kirjutatud eesmärgiga selgitamaks kuidas Microsoft Windows Small Business Server 2003 abil võib luua väikefirmale stabiilse ja funktsionaalse IT infrastruktuuri, kirjeldada tänapäevaseid arvutivõrke ning nende planeerimise, loomise ja haldamisega seotud probleeme.

Raamatust

[muuda]

Windows Small Business Server 2003 WikiRaamat on jagatud nelja loogilisse sektsiooni:

  • Sissejuhatav osa
  • Süsteemi installeerimine
  • Süsteemi seadistamine
  • Süsteemi administreerimine

Iga osa neljast seksioonist on kirjutatud eeldusega, et lugeja on tutvunud eelneva tekstiga või on seal kirjas olevaga juba varasemalt kokku puutunud. Kogu raamatu kestel viidatakse lisamaterjalidele Wikipedia.org'is ja ka mujal internetis, soovitatav on viidatud materjalidega kursis olla, vastasel juhul võib jääda nii mõnigi asi segaseks.

Artiklid teemal Windows Small Business Server 2003 on mõeldud eelkõige inimestele, keda huvitavad Microsoft Windows perekonna võrguoperatsioonisüsteemid ja kes soovivad neid kasutada ärirakendustes. Käesolev teos peaks olema abiks väikefirma juhtidele või IT-spetsialistidele tutvustamaks kes soovivad saada ülevaadet Windows Small Business Server paketi võimalustest ja tehnilistest lahendustest.