Malli arutelu:Navigatsioon

Selle lehekülje sisule puudub teiste keelte tugi.
Allikas: Vikiõpikud

Süntaks[muuda]

{{Navigatsioon|Raamat|Eelmine peatükk|Järgmine peatükk}}
Raamat
Vikiraamatu pealkiri.
Eelmine peatükk
Eelneva peatüki nimi, millest on välja arvatud raamatu enda nimi ning neid eraldav koolon.
Järgmine peatükk
Järgneva peatüki nimi, millest on välja arvatud raamatu enda nimi ning neid eraldav koolon.

Kirjeldus[muuda]

See mall on mõeldud asetamiseks raamatu iga peatüki lõppu (või ka algusesse) ning selle läbi peaks lugeja saama mugavalt liikuda järgmise või eelmise peatüki juurde, ilma et peaks hüppama tagasi sisukorda (samas on ka see võimalus olemas).

Olgu meil näiteks raamat "Matemaatika", kus on järgmised peatükid (pane tähele, et iga peatüki nimi on esitatud kujul Raamatunimi-koolon-Peatükinimi - täpselt sellist nimetamisskeemi eeldab ka käesolev mall):

  • Matemaatika:Sissejuhatus
  • Matemaatika:Liitmine
  • Matemaatika:Lahutamine
  • Matemaatika:Korrutamine
  • Matemaatika:Jagamine

Kasutaja, kes on jõudnud lugemisega näiteks Liitmise peatüki lõppu soovib järgmiseks suure tõenäosusega teha üht asja kolmest:

  1. minna tagasi sisukorda,
  2. asuda lugema järgmist peatükki,
  3. hüpata tagasi eelmise peatüki juurde.

Seepärast kasutamegi Liitmise peatüki lõpus järgmist malli:

{{Navigatsioon|Matemaatika|Sissejuhatus|Lahutamine}}

mis annab meile tulemuseks:

Raamat: Matemaatika

<< Sissejuhatus

Lahutamine >>

Sisukord


Kusjuures pane veelkord tähele, et me ei kirjutanud:

{{Navigatsioon|Matemaatika|Matemaatika:Sissejuhatus|Matemaatika:Lahutamine}}

Antud malli puhul lisatakse raamatu nimi automaatselt peatüki nimedele juurde - kõik sellepärast, et sul oleks vähem kirjutamist :)

Erijuhtumid[muuda]

Esimeses ja viimases peatükis ei saa me seda malli aga kasutada, sest ühel juhul puudub eelmine ja teisel juhul järgmine peatükk, millele viidata. Selleks tarbeks on loodud kaks spetsiaalset malli: Mall:Navigatsioon algus ja Mall:Navigatsioon lõpp.

Seega, esimese peatüki puhul me kirjutaksime:

{{Navigatsioon algus|Matemaatika|Liitmine}}

Ning tulemus oleks:

Raamat: Matemaatika

Liitmine >>

Sisukord


Viimase peatüki puhul aga:

{{Navigatsioon lõpp|Matemaatika|Korrutamine}}

Ning tulemus oleks:

Raamat: Matemaatika

<< Korrutamine

Sisukord