Kasutaja:M2s17/Programmeerimiskeel C kood

Allikas: Vikiõpikud
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

C kood spiraal.PNG Spiraal[muuda]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define loe if(i>=arv){break;}else{a[rida][veerg]=m[i]; i++;}//kokkuhoid
#define d 9   
#define pole_viga 0
#define on_viga 1

//globaalmuutuja
int rand_seed=10;

//prototüübid
void kuva_massiiv(int [][d]);	    
void taida_massiiv(int [][d], int*, int);  
int rand();

//funktsioonid
int main(void){
   //Muutujate deklareerimine
  int rida=d, veerg=d, arv=40, i;
   //Massiivi deklareerimine
  int m[rida*veerg];
   //2-dimensioonilise massiivi deklareerimine
  int a[rida][veerg]; 
//1)  
  //Masiivi väärtustamine          
  for (i=0; i < arv; i++){
    m[i]=1;
  }

  //Massiivi initsialiseerimine 
  while(rida-->0){while(veerg-->0){a[rida][veerg]=0;}veerg=d;}
  
  taida_massiiv(a,m,arv);
  kuva_massiiv(a);
  
  //Massiivi initsialiseerimine 
  while(rida-->0){while(veerg-->0){a[rida][veerg]=0;}veerg=d;}
//2)
  //Kuva kahe maatriksi vahele rida
  printf("\nNende suvaliste arvudega täidetakse maatriks:");
  //Muudame genereeritavate arvude pikkust
  arv=65;
    
  //Masiivi väärtustamine          
  for (i=0; i < arv; i++){
    m[i]=rand();
    printf(" %d,",m[i]);
  }
  printf("\n");
  
  taida_massiiv(a,m,arv);
  kuva_massiiv(a);
  
  //windowsi puhul kommenteeri järgmine rida välja
  //getchar(); getchar(); 
  return pole_viga;            //Funktsiooni edukuse tagastamine
}
/* Kirjutanud K&R
  - ragastab suvalise arvu 0 ja 32767 vahel.*/
int rand(){
  rand_seed = rand_seed * 1103515245 +12345;
  return (unsigned int)(rand_seed / 65536) % 10;
}

void taida_massiiv(int a[d][d], int *m, int arv){
  int i = 0;
  int x=0, y=d, rida=0, veerg=0;
  
  while(1>0){
    for(veerg=x; veerg<y; veerg++){rida=x;loe}  //Vasakult paremale read
    for(rida=x+1; rida<y;  rida++){veerg=y-1;loe} //Ülevalt alla veerud
    for(veerg=y-2; veerg!=x; veerg--){rida=y-1;loe} //Paremalt vasakule read
    for(rida=y-1; rida!=x; rida--){veerg=x;loe}  //Alt üles veerud
      
    if(i>=arv){break;}else{x++;y--;}                          
  }                                
}

void kuva_massiiv(int a[d][d]){
  int rida=d, veerg=d;

  while(rida-->0){                //Massiivi initsialiseerimine
    while(veerg-->0){
     printf("| %d ",a[rida][veerg]);
    }
    
    veerg=d;
    printf("|\n");
  } 
}

C kood vaheta.PNG Vaheta[muuda]

#include <stdio.h>

/*Prototüüp*/
void vaheta(int*, int*);

/*Programm testimiseks*/
int main(void){
	int a[]={0,0};

	printf("A=");scanf("%d", &a[0]);
	printf("B=");scanf("%d", &a[1]);

  printf("\nEnne\nA=%d\nB=%d", a[0], a[1]);
	vaheta(&a[0],&a[1]);
	printf("\nP2rast\nA=%d\nB=%d", a[0], a[1]);
	
  //windowsi puhul kommenteeri järgmine rida välja
  //getchar(); getchar(); 
  return 0;
}

/*funktsioon*/
void vaheta (int* v1, int* v2){
	int temp;

	temp = *v1;
	*v1 = *v2;
	*v2 = temp;
}