Helikõrgus. Harjutus. Helikõrgus numbernotatsioonis on tähtnimetusega... +

Allikas: Vikiõpikud

1. 0 on tähtnimetusega ...

 • his

d b cis ces fes des es dis

 • c

gis a ais f g ges h fis as eis e

2. 1 on tähtnimetusega ... es h fis as d

 • cis

a fes ges his c g b f

 • des

e ces gis eis ais dis

3. 2 on tähtnimetusega ... des h cis c ais fis f a es e ges b fes as gis

 • d

his g eis dis ces

4. 3 on tähtnimetusega ... fis f des eis

 • dis

his c ces h ais ges b fes d e g gis

 • es

cis as a

5. 4 on tähtnimetusega ... ces des gis cis c as ais a f fis b

 • fes
 • e

es g h eis dis ges his d

6. 5 on tähtnimetusega ... fes g cis ces a e ais es des dis b c

 • eis

d ges

 • f

gis as h fis his

7. 6 on tähtnimetusega ... gis c g ais cis e ces eis

 • ges

b a as d fes des dis f h es his

 • fis

8. 7 on tähtnimetusega ... fes ces dis his f h ges eis a des b gis fis d e c

 • g

cis ais as es

9. 8 on tähtnimetusega ... his

 • as

b fis ces es f g eis cis c

 • gis

fes ais e h dis des ges a d

10. 9 on tähtnimetusega ... h g ais eis c cis fes es d ges b des e his dis as gis f

 • a

fis ces

11. 10 on tähtnimetusega ... g ces es c h eis his cis

 • b

fis gis e fes d dis f as a

 • ais

des ges

12. 11 on tähtnimetusega ... fis eis des his es as fes g

 • ces
 • h

e c gis ais b a cis dis f d ges