Helikõrgus. Harjutus. Alushelid. Helikõrgus silpnimetusega on tähtnimetusega...

Allikas: Vikiõpikud

1. do on tähtnimetusega ...

  • c

d e f g a h

2. re on tähtnimetusega ... c

  • d

e f g a h

3. mi on tähtnimetusega ... c d

  • e

f g a h

4. fa on tähtnimetusega ... c d e

  • f

g a h

5. sol on tähtnimetusega ... c d e f

  • g

a h

6. la on tähtnimetusega ... c d e f g

  • a

h

7. si on tähtnimetusega ... c d e f g a

  • h