HTML:ISO 8859-8

Allikas: Vikiõpikud
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Tuntud ka kui Heebrea.

Sisaldab kõiki heebrea tähti (üksnes konsonandid, vokaale tähistavad lisamärgid puuduvad). Kuna heebrea keeles kirjutatakse paremalt vasakule, siis eksisteerib kaks variatsiooni sellest kodeeringust: visuaalne ja loogiline. Visuaalse puhul (tähistatud lihtsalt ISO-8859-8) pannaksegi suunas paremalt vasakule, loogilise puhul (tähistatakse ISO-8859-8-i) kirjutatakse aga tekst vasakult paremale ning veebibrauseri hooleks jääb tekst korralikult paremalt vasakule suunas joonistada. Tänapäeval kasutatakse üha enam loogilist varianti.

ISO/IEC 8859-8
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\&#93^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xkasutamata
9x
AxNBSP¢£¤¥¦§¨©×«¬SHY®¯
Bx°±²³´µ·¸¹÷»¼½¾֯
Cxְֱֲֳִֵֶַָֹֺֻּֽ־ֿ
Dx׀ׁׂ׃ׅׄ׆ׇ׈׉׊׋׌׍׎׏
Exאבגדהוזחטיךכלםמן
Fxנסעףפץצקרשת׫׬׭׮ׯ