Mine sisu juurde

HTML:ISO 8859-3

Allikas: Vikiõpikud

Tuntud ka kui Latin 3 või Lõuna Euroopa.

Mõeldud katmaks türgi, malteesi ja esperanto keele vajadusi. Hilisem standard ISO-8859-9 on türgi keele jaoks siiski sobilikum. Kodeering omab aga suuremat populaarsust esperanto kasutajate hulgas.

ISO/IEC 8859-3
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\&#93^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xkasutamata
9x
Ax NBSP Ħ ˘ £ ¤   Ĥ § ¨ İ Ş Ğ Ĵ SHY   Ż
Bx ° ħ ² ³ ´ µ ĥ · ¸ ı ş ğ ĵ ½   ż
CxÀÁÂ   ÄĊĈÇÈÉÊËÌÍÎÏ
Dx   ÑÒÓÔĠÖ×ĜÙÚÛÜŬŜß
Exàáâ   äċĉçèéêëìíîï
Fx   ñòóôġö÷ĝùúûüŭŝ˙