Mine sisu juurde

HTML:ISO 8859-2

Allikas: Vikiõpikud

Tuntud ka kui Latin 2.

Mõeldud järgmiste Ida Euroopa keelte jaoks: bosnia, horvaatia, tsehhi, ungari, poola, rumeenia, serbia (ladina tähestiku puhul), serbia-horvaadi, slovaki, sloveenia, ülem-serbia ja alam-serbia keel.

ISO/IEC 8859-2
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\]^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xkasutamata
9x
AxNBSPĄ˘Ł¤ĽŚ§¨ŠŞŤŹSHYŽŻ
Bx°ą˛ł´ľśˇ¸šşťź˝žż
CxŔÁÂĂÄĹĆÇČÉĘËĚÍÎĎ
DxĐŃŇÓÔŐÖ×ŘŮÚŰÜÝŢß
Exŕáâăäĺćçčéęëěíîď
Fxđńňóôőö÷řůúűüýţ˙