Mine sisu juurde

HTML:ISO 8859-16

Allikas: Vikiõpikud

Tuntud ka kui Latin-10 või Kagu Euroopa.

Mõeldud katmaks albaania, horvaatia, ungari, itaalia, poola, rumeenia ja sloveenia, aga ka soome, prantsuse, saksamaa ja iiri gaelic keele tähestikke. Erineb teistest ISO-8859 perekonna kodeeringutest selle poolest, et selles on vähe sümboleid ning see-eest võimalikult palju tähti.

ISO/IEC 8859-16
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\&#93^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xkasutamata
9x
AxNBSPĄąŁŠ§š©Ș«ŹSHYź Ż
Bx°±ČłŽ·žčș»ŒœŸż
CxÀÁÂĂÄĆÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ
DxÐŃÒÓÔŐÖŚŰÙÚÛÜĘȚß
Exàáâăäćæçèéêëìíîï
Fxđńòóôőöśűùúûüęțÿ