HTML:ISO 8859-13

Allikas: Vikiõpikud

Tuntud ka kui Latin 7 või Balti segu (Baltic Rim ?).

Mõeldud balti keelte tähestike katmiseks: läti, leedu ja mitmed väljasurnud keeled. Sellesse standardisse on lisatud mitmeid märke, mis puuduvad varasemates ISO-8859-4 ja ISO-8859-10 kodeeringutes.

ISO/IEC 8859-13
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\&#93^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xkasutamata
9x
AxNBSP¢£¤¦§Ø©Ŗ«¬SHY®Æ
Bx°±²³µ·ø¹ŗ»¼½¾æ
CxĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻ
DxŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽß
Exąįāćäåęēčéźėģķīļ
Fxšńņóōõö÷ųłśūüżž