HTML:ISO 8859-11

Allikas: Vikiõpikud

Tuntud ka kui Tai.

Katab kõik tai keeles kasutatavad tähed. Standard on praktiliselt identne Tai rahvusliku standardiga TIS-620, üksnes baidi 160 väärtus on ISO-8859-11 puhul NBSP (murdmatu tühik), TIS-620 jätab aga selle väärtuse defineerimata.

ISO/IEC 8859-11
x0x1x2x3x4x5x6x7x8x9xAxBxCxDxExF
0xkasutamata
1x
2xSP!"#$%&'()*+,-./
3x 0 123456789:;<=>?
4x@ABCDEFGHIJKLMNO
5xPQRSTUVWXYZ[\&#93^_
6x`abcdefghijklmno
7xpqrstuvwxyz{|}~
8xkasutamata
9x
AxNBSP
Bx
Cx
Dx  ั  ิ  ี  ึ  ื  ุ  ู  ฺ         ฿
Ex  ็  ่  ้  ๊  ๋  ์  ํ  ๎
Fx