Mine sisu juurde

HTML/Teksti rõhutamine

Allikas: Vikiõpikud

Kõige sagedamini on erinevates tekstides kiri esile tõstetud selleks, et seda rõhutada. Teksti rõhutamiseks on HTML-is kaks elementi:

  • em - rõhutus (emphasis), tavaliselt kaldkiri
  • strong - tugev rõhutus (strong emphasis), harilikult rasvane kiri

Võib tekkida küsimus, millal kasutada harilikku rõhutust ja millal tugevat rõhutust. Üks variant on proovida lauset valjusti välja öelda - need fraasid, mida sooviksime kuulutada kõuehäälel, peaksid olema märgendatud strong-i kasutades; ülejäänud olulisemate silpide puhul võiks piirduda em elemendiga:

<strong>Suur teadaanne!</strong> Uduvere väiksesse
kauplusesse on saabunud müügile <em>suurem kogus</em>
nahktaldadega saapaid.

Brauseris võib see välja näha järgneval kujul:

Suur teadaanne! Uduvere väiksesse kauplusesse on saabunud müügile suurem kogus nahktaldadega saapaid.

Enamasti siiski sellist suurt karjumist meie lehel ei esine. Kuid sellegipoolest soovime tihti mõningaid olulisi fraase tugevasti rõhutada, et need lehekülje külastajale paremini silma hakkaksid. Näiteks füüsikaalasel lehel võib leiduda järgnev tekst:

<strong>Newtoni esimene seadus</strong> ehk inertsiseadus väidab,
et keha liigub ühtlaselt sirgjooneliselt või seisab paigal, kui
talle mõjuvate jõudude resultant võrdub nulliga.

Newtoni esimene seadus ehk inertsiseadus väidab, et keha liigub ühtlaselt sirgjooneliselt või seisab paigal, kui talle mõjuvate jõudude resultant võrdub nulliga.

em elementi läheb aga sageli tarvis juhul, kui soovime mõnd sõna või fraasi anda edasi erilise intonatsiooniga:

Tema <em>tarkus</em> paistis kõigile juba kaugelt ära.

Tema tarkus paistis kõigile juba kaugelt ära.