HTML/Rasvane- ja kaldkiri

Allikas: Vikiõpikud

Lisaks paljudele struktuursetele elementidele nagu näiteks em, strong, dfn ja cite, mis enamasti annavad tulemuseks kas rasvase- või kaldkirja, on HTML-is ka kaks spetsiaalset elementi märkimaks, et nende sisu peab olema kas kald- või rasvases kirjas:

  • i - kaldkiri (italics)
  • b - rasvane kiri (bold)

Kuid nende kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, sest nad ei kanna endas pea mingit struktuurset informatsiooni, ning enamasti leidub mõni sobilikum element, mida kasutada nende asemel. Mõnede ekspertide hinnangul ei tohiks i ja b elemente üleüldse kasutada ja need tuleks lausa HTML-i standardist eemaldada. Meie siinkohal niivõrd äärmuslikuks ei lähe.

Muidugi, eks kõik me taha ju lihtsalt hakkama saada, ning on õite lihtne mõelda selles laadis: "Ma tahan, et see tekst oleks kaldkirjas - seega kasutan i elementi." Esmalt tuleks aga hoopistükkis mõelda, miks me soovime, et üks või teine tekstiosa oleks rasvases kirjas või kursiivis. Vaatlemegi järgnevalt enamlevinud juhtumeid.

Vaja läheb kaldkirja[muuda]

Põhjus kaldkirja kasutamiseks Näide Semantiline HTML-i element
Rõhutatud tekst Ma olen tõesti pahane! em
Teose tsiteerimine inglisekeelses tekstis Jared Diamond’s Guns, germs, and steel cite
Matemaatilised muutujad E = mc2 var
Teksti sees defineeritud terminid Täisarv on arv, mis on esitatav naturaalarvude vahena. dfn
Taksonoomilised nimed Homo sapiens sapiens span lang="la"
Tekstid teistes keeltes See on de facto standard. span lang="??"

Kaks viimast juhtu on sellised, kus mõningate ekspertide arvates on span asemel parem kasutada i elementi, sest niiviisi jääb tekst, mis peab kaldkirjas olema, kaldkirja ka siis, kui brauser stiililehti ei toeta - või mis veelgi olulisem, kui brauser ei toeta kaldkirja (nagu paljud tekstipõhised brauserid), siis näitab ta i elementi ikkagi muust tekstist eristuvana.

Kui aga tekst peab olema kaldkirjas näiteks seetõttu, et tegu on pealkirjaga, sissejuhatava lõiguga või lihtsalt seetõttu, et disainer nõnda otsustas, siis tuleks vajalikele HTML-i elementidele määrata kaldkiri stiililehega.

Vaja läheb rasvast kirja[muuda]

Põhjus rasvase kirja kasutamiseks Näide Semantiline HTML-i element
Tugevalt rõhutatud tekst Ma pole mitte ärritunud vaid vihane! strong
Teksti sees defineeritud terminid Täisarv on arv, mis on esitatav naturaalarvude vahena. dfn
Pealkirjad Sissejuhatus h1, h2, h3, h4, h5, h6
Tabelilahtrite päised
nimivanus
Juku16
th

Kui aga tekst peab olema rasvane lihtsalt seetõttu, et disainer nõnda otsustas, siis tuleks vajalikele HTML-i elementidele määrata rasvane kiri stiililehega.

Lisalugemist[muuda]