HTML/Muutujad

Allikas: Vikiõpikud
Jump to navigation Jump to search

Teaduslikes ja ka muudes tekstides on kombeks muutujanimed kirjutada kaldkirjas või mõnel muul ülejäänud tekstist eristuval moel. Muutujate ülesmärkimiseks on igati sobilik element var (variable - muutuja). Näiteks:

Kiirust tähistab <var>v</var>.

Kiirust tähistab v.