Mine sisu juurde

HTML/Muudatused dokumendis

Allikas: Vikiõpikud

Lisatud ja eemaldatud sisu

[muuda]

Mõnikord on meil tarvis selgelt näidata, et dokumendis on toimunud muudatused - midagi on eemaldatud, midagi on lisatud. Selleks puhuks on kaks elementi:

 • ins - lisatud sisu (inserted content)
 • del - eemaldatud sisu (deleted content)

Need elemendid on HTML-is mõneti ebatavalised, sest võivad esineda nii bloki-tasandi elementidena kui ka reasiseselt. Mõlemad järgnevad näited on korrektsed:

<p>Poola lillkapsa hind on täna <del>15</del><ins>10</ins> krooni kilo.</p>
<ins>
<h1>Viimased arengusuunad</h1>
<p>Meile hiljuti saabunud teadete kohaselt on Jaapanis välja
aretatud uus liik porikärbseid, kes toituvad küll lihtsast porist,
aga toodavad kõige puhtamat mett.</p>
</ins>

Enamasti kuvavad brauserid del sisu mahakriipsutatud tekstina. ins elementi aga tihtipeale muust tekstist ei eristatagi - seetõttu tuleb antud elementide kasutamisel kindlasti määrata stiililehes, kuidas nad välja peaksid nägema.

Muudatuste põhjuste ülesmärkimine

[muuda]

Tihtipeale on oluline ka info, miks ja millal märgistatud muudatused dokumenti sisse viidi. Nende andmete jaoks saame kasutada kahte atribuuti:

 • datetime väärtus määrab muudatuste sisseviimise kuupäeva ja kellaaja.
 • cite väärtus määrab URL-i, kustkohast me võime leida lisainfot muudatuste põhjuste kohta.

datetime väärtus peab olema formaadis: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD, kus:

 • YYYY on aasta,
 • MM on kuu (01=Jaanuar jne),
 • DD on päev (01 kuni 31),
 • T on kuupäeva ja kellaaja eraldusmärk, mis kirjutataksegi lihtsalt "T",
 • hh on tund (00 kuni 23),
 • mm on minut (00 kuni 59),
 • ss on sekund (00 kuni 59) ja
 • TZD määrab ajavööndi (Time Zone Designator)

Ajavöönd võib olla üks järgnevatest:

 • Z - tähistab UTC ajavööndit (Greenwitchi aeg),
 • +hh:mm - näitab kui mitu tundi hh ja minutit mm on aeg ees UTC ajast,
 • -hh:mm - näitab kui mitu tundi hh ja minutit mm on aeg maas UTC ajast.

Eesti ajavöönd on talvel +02:00 ja suveajal +03:00. Seega 15. veebruar 2003 kell 12:50:05 eesti aja järgi oleks 2003-02-15T12:50:05+02:00. Kuna me tihtipeale ei oska sekundi pealt öelda, millal muudatus sisse viidi, siis võib sekundid, minutid ja ka tunnid asendada 00-ga - näiteks 2003-02-15T12:00:00+02:00 või koguni 2003-02-15T00:00:00Z. Oluline on, et ühtegi detetime atribuudi väärtuse ose ei tohi ära jätta.

Kuna nii cite kui datetime atribuudid pole brauserite poolt pea üldse toetatud, siis võib olla kasu veel ka title elemendi kasutamisest:

<del datetime="2003-02-15T12:00:00+02:00"
   cite="http://www.example.com/juhan/kommentaarid.html"
   title="Eemaldatud 15. veebruaril 2003 tänu Juhan Juurika kommentaarile">
<p>Meie osakonnas antud hetkel selle probleemiga ei tegeleta.</p>
</del>

<ins datetime="2003-02-15T12:00:00+02:00"
   cite="http://www.example.com/juhan/kommentaarid.html"
   title="Lisatud 15. veebruaril 2003 tänu Juhan Juurika kommentaarile">
<p>P versus NP probleemiga on hiljaaegu asunud meie osakonnas
tegelema A. L. Murakas.</p>
</ins>