Mine sisu juurde

HTML/Definitsioonid

Allikas: Vikiõpikud

Reasisesed definitsioonid[muuda]

Teinekord soovime tekstis anda mõne termini definitsiooni. Me kas siis eeldame, et vastav termin on lugeja jaoks suure tõenäosusega uus, või siis soovime määratleda, mida me selle termini all antud juhul silmas peame.

Defineeritava sõna või väljendi ülesmärkimiseks on element dfn. Näiteks võime anda definitsiooni ratsionaalarvudele:

<p><dfn>Ratsionaalarvud</dfn> on need reaalarvud, mida saab
esitada kahe täisarvu <var>m</var> ja <var>n</var> jagatise
<var>m</var>/<var>n</var> kujul ehk murruna.</p>

Brauserid kuvavad dfn sisu enamasti kas kald- või rasvases kirjas. Näiteks järgnevalt:

Ratsionaalarvud on need reaalarvud, mida saab esitada kahe täisarvu m ja n jagatise m/n kujul ehk murruna.

Definitsioonide loendid[muuda]

Lisaks definitsioonide esitamisele teksti sees võivad meil olla ka terved definitsioonide loendid, umbes nagu sõnaraamatutes:

 • dl - definitsioonide loend, milles omakorda sisalduvad:
  • dt - defineeritav termin ja
  • dd - definitsioon ise.

Enamasti koosneb definitsiooniloend defineeritavate terminite ja neid seletavate definitsioonide paaridest:

<dl>
 <dt>Porgand</dt>
  <dd>punane söödav juurikas</dd>
 <dt>Kapsas</dt>
  <dd>peakujuline köögivili<dd>
</dl>

Kuid nii termineid dt kui definitsioone dd võib esineda ka mitu tükki järjest. Sellisel juhul võib ühele terminile vastata mitu definitsiooni, ja vastupidi, ja isegi nõnda, et mitmele ühetähenduslikule terminile on mitu seletust:

<dl>
 <dt>Porgand</dt>
  <dd>punane söödav juurikas</dd>
  <dd>lumememme nina</dd>
 <dt>Kapsas</dt>
 <dt>Kapsapea</dt>
  <dd>peakujuline köögivili</dd>
  <dd>köögiviljakujuline pea</dd>
</dl>

Tulemus näeb veebilehitsejas välja nii:

Porgand
punane söödav juurikas
lumememme nina
Kapsas
Kapsapea
peakujuline köögivili
köögiviljakujuline pea

Lisalugemist[muuda]