Mine sisu juurde

HTML/Üla- ja alaindeksid

Allikas: Vikiõpikud

Indeksite esitamiseks (nihkega üles või alla) on märgendid sup (superscript - ülemine indeks) ja sub (subscript - alumine indeks).

Üla ja alaindekseid läheb tihti tarvis keemiliste või matemaatiliste valemite esitamisel, samuti on mõnes keeles (nagu näiteks prantsuse) üla- ja alaindeksitel oluline roll.

H<sub>2</sub>O

E = mc<sup>2</sup>

<span lang="fr">M<sup>lle</sup> Dupont</span>

H2O

E = mc2

Mlle Dupont

Keerukamate valemite esitamiseks tuleks kindlasti kasutada kas MathML-i või pilte, aga kui tekstis on tarvis mainida vaid mõnda paaritähelist valemit, siis on viimatinimetatud vahendite kasutamine liigne vaev. Näiteks MathML-is näeks mc2 välja järgmine:

 <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
 <mrow>
  <mi>m</mi>
  <msup>
   <mi>c</mi>
   <mn>2</mn>
  </msup>
 </mrow>
 </math>