Mine sisu juurde

Geograafia:Kordamine eksamiks/Ühiskonna areng ja globaliseerumine

Allikas: Vikiõpikud

Ühiskonna areng ja globaliseerumine[muuda]

34. iseloomustab agraar-, industriaal- ja infoühiskonna majandust ja selle ruumilist korraldust;

35. teab riikide arengutaset iseloomustavaid näitajaid, võrdleb riike arengutaseme põhjal ja analüüsib erineva arengutaseme põhjusi;

36. teab maailma jagunemist arenenud ja arengumaadeks/Põhjaks ja Lõunaks ning selgitab erinevuste kujunemise põhjusi;

37. iseloomustab ja võrdleb kaartide ning statistiliste andmete abil riike, sealhulgas Eestit;

38. analüüsib kaartide ja teiste infoallikate abil etteantud riigi majanduse arengu eeldusi ja struktuuri;

39. iseloomustab rahvusvaheliste firmade osa kaasaegses maailmamajanduses ja toob näiteid rahvusvahelistest firmadest;

40. teab peamisi majandusorganisatsioone (WTO, Maailmapank, EL, NAFTA, ASEAN, OPEC) nende tegevusvaldkondi ja rolli maailmamajanduses, teab EL liikmesriike;

41. selgitab globaliseerumise olemust ja toob näiteid selle mõjust arenenud ja arengumaadele;

Mõisted:

Globaliseerumine

Globaliseerumine on vajalik: