Mine sisu juurde

C algajatele/tingimuslaused

Allikas: Vikiõpikud

Tingimused[muuda]

Programmeerimisel on üldjuhul vaja, et käske täidetaks ainult siis või seni kui mingi tingimus on täidetud.

If..else[muuda]

See programm küsib kasutajalt kahe kuubi küljepikkused, arvutab ja kuvab seejärel suurema kuubi ruumala. Et aru saada kumb küljepikkus suurem on, kasutatakse if..else lauset.

#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
 int a1, a2, kuubi_ruumala;  
  
 //andmete sisestus
 printf("Esimese kuubi kyljepikkus? ");
 scanf("%d", &a1);
 printf(" Teise kuubi kyljepikkus? ");
 scanf("%d", &a2);
  
 if (a1 > a2) {         //kui esimene küljepikkus on suurem
    kuubi_ruumala = pow(a1, 3); //tõsta a1 kuupi
 } else {
   kuubi_ruumala = pow(a2, 3); //muul juhul tõsta a2 kuupi
 }
  
 //väljasta tulemus
 printf("Suurema kuubi ruumala on %d yhikut\n", kuubi_ruumala);
    
 getchar();
 return 0;
}

Do..While[muuda]

See programm teostab liitmistehteid. Kasutajalt küsitakse mitu liitmistehet on vaja teha, seejärel küsitakse vastav arv kordi liidetavat ning lõpuks väljastatakse vastus.

#include <stdio.h>

int main() {
 int i=0, mitu, vahevastus, liidetav;
  
 //andmete sisestus
 printf("Mitu arvu liita kavatsed? ");
 scanf("%d", &mitu);
  
 //tsükkel
 do {
   printf("Liidetav? ");
   scanf("%d", &liidetav);
   vahevastus = vahevastus + liidetav;
   ++i;
 } while (i<mitu);
  
 //vastuse väljastamine
 printf("Vastus on %d\n", vahevastus);
 
 getchar();
 return 0;
}

While[muuda]

Programm teeb põhimõtteliselt sama mis eelmine, aga kasutab while ehk järelkontrolliga tsüklit ülesande täitmiseks.

#include <stdio.h>

int main() {
 int i=0, mitu, vahevastus, liidetav;
  
 //andmete sisestus
 printf("Mitu arvu liita kavatsed? ");
 scanf("%d", &mitu);
  
 //tsükkel
 while (i<mitu) {
   printf("Liidetav? ");
   scanf("%d", &liidetav);
   vahevastus = vahevastus + liidetav;
   ++i;
 }
  
 //vastuse väljastamine
 printf("Vastus on %d\n", vahevastus);
  
 getchar();
 return 0;
}

For[muuda]

Taaskord sama ülesande pisut erinev lahendus.

#include <stdio.h>

int main() {
 int i, mitu, vahevastus, liidetav;
  
 //andmete sisestus
 printf("Mitu arvu liita kavatsed? ");
 scanf("%d", &mitu);
  
 //tsükkel
 for (i=0; i<mitu; ++i) {
   printf("Liidetav? ");
   scanf("%d", &liidetav);
   vahevastus = vahevastus + liidetav;
 }
 
 //vastuse väljastamine
 printf("Vastus on %d\n", vahevastus);
 
 getchar();
 return 0;
}