Mine sisu juurde

C algajatele/muutujad

Allikas: Vikiõpikud

Muutujad[muuda]

Sammu võrra keerukamaks minnes jõuame muutujateni. Toome kõigepealt näite ja siis selgitame seda:

#include <stdio.h>

  int main() {
  int muutuja;

  muutuja = 7;
  printf("Muutuja v22rtus on %d\n", muutuja);
  return 0;
}

Rida int muutuja; tähendab muutuja deklareerimist. Sa nö tutvustad programmile, et keegi tuli lisaks. Tulija nimeks on antud juhul muutuja ja tüübiks int, ehk siis lihtsalt (täisarvuline) number. Muutujatüüpe on veel, aga sellest hiljem.

Real muutuja = 7; annad sa muutujale väärtuse. Edaspidi teab programm, et kui sa kirjutad muutuja, siis sa mõtled numbrit 7 ning järgmine rida juba teebki seda. Viitab muutujale, ekraanile aga trükitakse Muutuja v22rtus on 7.

Kusjuures meeletuletuseks, printf() funktsioon toob ekraanile stringi. Ennem ekraanile kuvamist on vaja aga stringi lisada meie muutuja. Selleks lisame stringi sisse muutuja tüübi tähise, mis täisarvulise numberväärtuse puhul on d (või i) ja lisame selle ette %-märgi. Veel on vaja tähistada, kust ta selle vääruse saab. Niisiis lisame stringi järele koma ja paneme muutuja sinna kirja. Nüüd vahetatakse stringis olev jupp "%d" (või "%i") ära muutujale omistatud väärusega.

Stringi lõpus olev paomärk /n viib kursori järgmisele reale peale stringi ekraanile väljastamist. Veel paomärke:

\a hoiatus, genereerib helisignaali
\b backspace, samm tagasi koos kustutamisega
\n new-line, reavahetus
\r carriage return, väljastamisjärje toomine rea algusesse
\t tabulaator
\v vertikaalne tabulaator
\' apostroof
\" jutumärgid stringi sisse
\\ backslash, tagurpidine kaldkriips

Teades eelnevat, kui sooviksime ekraanile kuvada tulemuse: Muutuja v22rtus on 7, mille ruut on 49, siis võime printf() funktsiooni rida täiendada järgnevalt.

   printf("Muutuja v22rtus on %d, mille XOR kahega on %d\n", muutuja, muutuja^2);