Mine sisu juurde

C algajatele/funktsioonid

Allikas: Vikiõpikud

Kõigepealt üks lihtne näide ning seejärel seletus:

#include  <stdio.h>

int arvuta_pindala(int x, int y);

int main() {
	int a, b, pindala;
	printf("Sisestage ristkyliku kylgede pikkused (t2isarvud ja tyhik vahele): ");
	scanf("%i %i", &a, &b);
	pindala = arvuta_pindala(a, b);
	printf("Ristkyliku %i * %i pindala on: %i\n", a, b, pindala);
	return 0;
}

int arvuta_pindala(int x, int y){
	int z;
	z = x * y;
	return z;
}
  • int arvuta_pindala(int x, int y); - see rida on funktsiooni deklaratsioon. Kõik funktsioonid C-s peavad olema enne main funktsiooni deklareeritud. int enne arvuta_pindalat tähistab funktsiooni väljundtüüpi. Sulgudes on aga sisendargumentide tüübid ja muutujad.
  • pindala = arvuta_pindala(a, b); - siin kutsume välja funktsiooni arvuta_pindala andes talle argumentideks ristküliku külgede pikkused a ja b. Funktsioon arvutab ja tagastab ristküliku pindala.

Järgmiseks funktsioon ise:

int arvuta_pindala(int x, int y){
	int z;
	z = x * y;
	return z;
}
  • Funktsioon algab sama moodi nagu oli tema deklaratsioon, kuid ei lõppe semikooloniga vaid algab ja lõppeb { ja } märkidega nagu main funktsioongi.
  • Funktsioon kasutab lisamuutujat z, salvestamaks ristküliku pindala.
  • return z; tagastab funktsiooni tehte tulemuse, mis annab main funktisoonis väärtuse muutujale pindala.