Mine sisu juurde

CSS:Brauserite võrdlustabel

Allikas: Vikiõpikud


See lehekülg peaks rändama prügikasti. Palju parem ja täpsem info on kenasti saadaval ühel inglisekeelsel leheküljel.

  • CSS2 - brauseri tõlgendus vastab täpselt W3C CSS 2.1 standardile
  • CSS1 - brauseri tõlgendus vastab täpselt W3C CSS 1 standardile
  • pv - (pisiviga) kõik pole päris nii nagu spetsifikatsioonis, aga ebakõlad on tühise tähtsusega.
  • o - (osaline) märgib, et brauser ei saa aru atribuudi kõigist võimalikest väärtustest.
  • v - (vigane) märgib, et brauser tõlgendab seda atribuuti või mõnda tema väärtust valesti.
  • X - märgib, et brauser ei saa sellest atribuudist aru.
  • ? - märgib, et vastava lahtri jaoks andmed puuduvad.
Brauserite võrdlustabel
parameeter IE 6.0 Mozilla Opera Konquerer Safari
background-color ? CSS2 CSS2 CSS2 ?
color ? CSS2 CSS2 CSS2 ?
font CSS1 CSS1 CSS1 CSS1 ?
font-family CSS1 CSS2 CSS2 CSS2 ?
font-size CSS1 CSS2 CSS2 v CSS2 ?
font-style CSS1 CSS2 CSS2 CSS2 ?
font-variant CSS1 CSS2 CSS2 CSS2 ?
font-weight CSS1 pv CSS2 pv CSS2 pv CSS2 pv ?
line-height ? CSS2 CSS2 CSS2 ?
text-align ? CSS2 CSS2 CSS2 ?
text-decoration ? CSS2 CSS2 CSS2 o ?
text-indent ? CSS2 CSS2 CSS2 ?
text-transform ? CSS2 CSS2 CSS2 ?

IE 6.0 - puudub väärtus inherit.

Ükski brauser ei toeta süsteemseid fonte iseloomustavaid väärtusi 'caption', 'icon', 'menu', 'message-box', 'small-caption' ja 'status-bar'.

Lisaks kõik need vead, mis atribuutide 'font-family', 'font-size', 'font-style', 'font-variant', 'font-weight' ja 'line-height' puhul.

IE 6.0 - puudub väärtus inherit.

IE 6.0 - puudub väärtus inherit. Kui DOCTYPE-i mitte määrata, siis on vaikimisi fondi suurus 'small'.

Opera - Kui DOCTYPE-i mitte määrata, siis on vaikimisi fondi suurus 'small'. 'smaller' ja 'larger' ei muuda fondi suurust päris täpselt. Näiteks:

<p style="font-size: xx-large">
  tekst1<br />
  <span style="font-size: smaller">tekst2</span>
  <span style="font-size: x-small">tekst3</span>
</p>

siin peaksid olema nii 'tekst2' kui 'tekst3' ühesugused ('x-small'), aga Opera näitab sõna 'tekst2' suuremana kui 'tekst3'.

IE 6.0 - puudub väärtus inherit.

IE 6.0 - puudub väärtus inherit.

Arvulisi väärtusi '100' kuni '900' tõlgendavad praktiliselt kõik kliendid erinevalt.

IE 6.0 - puudub väärtus inherit. Väärtused '100' kuni '500' on hariliku fondiga, '600' on natuke rasvasem ning '700' kuni '900' on päris rasvased. Väärtus 'bolder' muudab fonti 300 ühiku võrra rasvasemaks ning 'lighter' 300 ühiku võrra vähem rasvaseks.

Mozilla - väärtused '100' kuni '500' on hariliku fondiga, '600' kuni '900' rasvase fondiga. Väärtus 'bolder' muudab fondi 200 ühiku võrra rasvasemaks ning 'lighter' 100 ühiku võrra vähem rasvaseks.

Opera - väärtused '100' kuni '400' on hariliku fondiga, '500' kuni '900' rasvase fondiga. Väärtus 'bolder' muudab fondi 100 ühiku võrra rasvasemaks ning 'lighter' muudab rasvase fondi mitterasvaseks.

Konqueror - väärtused '100' kuni '500' on hariliku fondiga, '600' kuni '900' rasvase fondiga. Väärtus 'bolder' muudab alati rasvaseks ning 'lighter' mitterasvaseks.

Konqueror - väärtus 'blink' ei tööta, aga see pole ka tarvilik