CSS/Printimine

Allikas: Vikiõpikud
< CSS

(See peatükk vajab veel tublisti täiendamist.)

Lehekülje omadused: @page[muuda]

veeriste sättimine: margin, margin-right, margin-bottom, margin-left, margin-top.

@page {
    margin-left: 2cm;
    margin-right: 3cm;
}

Reavahetused[muuda]

page-break-before ja page-break-after[muuda]

Väärtus: auto | always | avoid | left | right | inherit


page-break-inside[muuda]

Väärtus: auto | avoid | inherit

Reavahetused elementide sees[muuda]

Orvud: orphans[muuda]

Väärtus: <täisarv> | inherit

Atribuut 'orphans' määrab minimaalse ridade arvu paragrahvist, mida lehe alumisele servale jätta. Vaikimisi väärtus on 2.

Lesed: widows[muuda]

Väärtus: <täisarv> | inherit

Atribuut 'widows' määrab minimaalse arvu ridasid paragrahvist, mida lehe ülemisele servale jätta. Vaikimisi väärtus on 2.