HELIVÄLTUS. JOONIS 001. Kvadraatne jaotus

Allikas: Vikiõpikud
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

http://htk.tlu.ee/oppevara/node/1867

 1. Kvadraatse jaotuse korral on helivältused suhtes üks kahele: näiteks 1 tervenoot = 2 poolnooti = 4 veerandnooti = 8 kaheksandiknooti jne.
 2. Helivältus on muusikas heli või vaikuse suhteline kestus. Helivältust kirjeldatakse -> mõõtühikuks oleva helivältuse, milleks tavaliselt on tervenoot või tervepaus, -> korrutise või -> jagatisena. Helivältuse pikendamiseks kasutatakse noodikirjas noodi- või pausimärgi järel punkti, noote ühendavat pidekaart ning noodi või pausi kohale või alla kirjutatud fermaati. Punkt noodi või pausi järel pikendab nooti või pausi poole võrra algsest vältusest, iga järgmine punkt pikendab vältust poole võrra eelmise punktiga lisandunud väärtusest. Pidekaart kasutatakse vähemalt kahe sama helikõrgusega noodi ühendamiseks. Pidekaarega ühendatud nootide summaarne vältus võrdub ühendatud nootide vältuste summaga. Pause pidekaarega ei ühendata. Fermaat annab muusikateose esitajale teosest ja esitusstiilist sõltuva võimaluse noodi või pausi vältust pikendada.
 3. viiulivõti
 4. taktimõõt neli neljandikku väljendatuna murdarvu kujul
 5. taktimõõt neli neljandikku väljendatuna ajaloolisel kujul
 6. taktimõõt kolm kahendikku
 7. taktimõõt kolm neljandikku
 8. taktimõõt kaks neljandikku
 9. taktimõõt kolm kaheksandikku
 10. tervenoot
 11. Tervetaktipaus on paus, mis vältab ühe takti. Antud juhul langeb tervetaktipausi märk langeb kokku tervepausi märgiga.
 12. tervepaus
 13. tervenoot punktiga
 14. tervepaus punktiga
 15. poolnoot
 16. poolpaus
 17. veerandnoot
 18. veerandpaus
 19. pidekaar
 20. veerandnoot punktiga
 21. veerandpaus punktiga
 22. kaheksandiknoot
 23. kaheksandikpaus
 24. kaheksandiknoot punktiga
 25. kaheksandikpaus punktiga
 26. kuueteistkümnendiknoot
 27. kuueteistkümnendikpaus
 28. kuueteistkümnendiknoot punktiga
 29. kolmekümnekahendiknoot
 30. kolmekümnekahendikpaus
 31. kuuekümneneljandiknoot
 32. kuuekümneneljandikpaus
 33. fermaat
 34. kuuekümneneljandiknoodid noodikirja lühendamise märgi abil
 35. takti jaotumine helivältusteks, illustreerituna murdarvude abil